Kunda linnaleht Meie kodu

 

Väljaandja:

Kunda Linnavalitsus
Toimetuse aadress:
Kasemäe 19, 44107 Kunda
tel 3255 960, e-post: linnavalitsus[ät]kunda.ee
 

Küljendaja:

Marimai Kesküla
 

Trükk:

Trükikoda Printall AS
 

Ilmumine:

Iga kuu kolmandal nädalal, eesti- ja venekeelsena, 1500 eks, tasuta.
 

Linnalehte saab:

Linnavalitsus ja spordikeskus (Kasemäe 19), Konsumi kauplus (Mäe 33), ilutuba ja apteek (Pargi 26), Grossi toidukauplus ja apteek (Kasemäe 12), linnaraamatukogu (Koidu 75), Wabriku kohvik (Jaama 2), Lajose autokaupade pood (Selja tee 11) ja eakate päevakeskus (Mäe 11).
 

Kaastööd ja reklaam:

Kaastöid, kuulutusi, teateid ja reklaami võetakse vastu iga kuu 6. kuupäevaks e-postiga aadressil: linnavalitsus[ät]kunda.ee
 
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.