Kunda linna arengukavad

Kunda linnavolikogu on alustanud Kunda linna arengukava 2013-2025 tegevuskava ja finantsstrateegia muutmisega. Seoses sellega on oodatud kõigi asjast huvitatute ettepanekud. Tööga saab lähemalt tutvuda linnavolikogu ja selle alaliste komisjonide protokollide kaudu linna dokumendiregistris.

Kunda linna arengukava 2013-2025

Kunda linna eelarvestrateegia 2016- 2019