Ettevõtlus Kunda linnas

Kunda linnas tegeletakse kõige enam töötleva tööstuse, veonduse, transpordi, laonduse ja ehituse ning hulgi ja jaekaubanduse valdkonnas. Ettevõtluse aktiivsuse näitaja on Kunda linnas 45 ettevõtet 1000 elaniku kohta. Kunda linnas tegutseb 137 äriühingut. Suurimad tööandjad on AS Kunda Nordic Tsement 220 töötajaga, Estonian Cell - 84 töötajat, AS Lajos - 83 töötajat, AS Kunda Trans - 45, Kunrex AS - 63 ning AS Kunda Auto - 18 töötajaga.

 

Raudtee, sadam ja autotransport

Kunda-Rakvere raudtee on AS Kunda Trans omanduses ja kasutatakse kaupade transpordiks, raudtee läbib Kunda linna, Viru-Nigula ja Sõmeru valla territooriumi. Kunda sadam kuulub AS Kunda Nordic Tsemendile. Sadam on pidevas arengus ning laienemises. Autotransporti korraldavad Kunda linnas mitmed firmad, tuntumatest Lajos AS ning Kunda Auto. Seoses sadama laienemisega suureneb ka linna läbivate raskeveokite hulk aasta-aastalt.