LIHTHANGE: Kunda Ühisgümnaasiumi võimla katuse ehitustööd:

https://riigihanked.riik.ee/register/ Tähtaeg 16.08.2017 kell 16.00.

Kunda Linnavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke Kunda Ühisgümnaasiumi katuse rekonstrueerimiseks.

Hankedokumendid Riigihangete registris (viide) 

HANKEKUTSE: Kunda Lasteaia Kelluke õueala uue piirdeaia rajamiseks

Kunda Lasteaed Kelluke (Koidu 75, Kunda linn, Lääne-Virumaa) kutsub osalema lihthankel: Kunda lasteaia õueala uue piirdeaia projekteerimine ja ehitamine.
 
  • Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 11. juuliks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 11.07.2017 lasteaia õueala piirdeaed."
  • Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine õuealaga tutvumiseks: lasteaia juhataja Tatjana Vallaste, tel +372 522 2828, e-post: tatjanavallaste[ät]gmail.com
 
Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - discgolfipargi rajamine Kasemäe piirkonda".

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 discolfipark".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-aladega tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - välijõusaali rajamine linna staadionile".

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 välijõusaal".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-alaga tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee

HANKEKUTSE: Kunda linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus