Kaugküte

Adven Eesti AS-ile on väljastatud õhusaasteluba nr L.ÕV/329091. Õhusaasteluba väljastati katlamajale asukohaga Võidu tn 10, Kunda linn, Lääne-Virumaa (katastritunnus 34501:007:0046).
 
Adven Eesti AS veebilehele: http://www.adven.ee/ee

Kunda linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025