Linnamajandus

 

Linnamajandus hõlmab kõiki linna tsentraalseid süsteeme - küte, vesi, elekter, side. Iga teenusepakkuja vastutab oma valdkonna arengu ja toimimise eest.

Vesi ning kanalisatsioon

Kunda linnas pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust OÜ Kunda Vesi. Kunda linna omandis olevad trassid ja veepuhastusjaam on antud lepinguga OÜ-u Kunda Vesi käsutusse. Enamik linna hallatavatest asutustest on liitunud ühisvee- ning kanalisatsioonivõrguga. Ühisveevõrgu kogupikkus on 18,2 km. Veepuhastusjaama tootlus on kuni 1200 m3 ööpäevas. Heitvete puhastusseade kuulub OÜ-ule Kunda Vesi. Kanalisatsioonivõrkude kogupikkus on 15,1 km.

OÜ Kunda Vesi kontaktandmed

Aadress: Pargi 30, 44107 Kunda, tel. +372 32 212 29, fax +372 32 214 94, e-post: info@kundavesi.ee, koduleht www.kundavesi.ee

KeskKüte

Kunda linna soojatootja ning edastaja on Adven Eesti AS. Enamik linnaasutusi on liitunud kaugküttevõrguga, võrgu kogupikkus on 8,2 km. Kaugküttesoojuse müüki reguleerib kaugkütteseadus. Vastavalt sellele kuuluvad soojuse piirhinnad kooskõlastamisele Konkurentsiametis.

Adven Eesti kontaktandmed

Kassi tn 1, 12618 Tallinn, tel. 667 8600, e-post: adven.eesti@adven.com, koduleht http://adven.ee/ee/

Elekter

Elektrienergiat ostab Kunda linn Eesti Energialt. Eesti Energia klienditelefon on 1545, rikketelefon 1343, e-post teenindus@energia.ee, www.energia.ee. Näitude edastamine telefonil 800 4545 ning e-posti vahendusel naidud@energia.ee.

Side

Kunda linna elanikele ja ettevõtetele vahendab sideteenust Selja tee ääres paiknev digitaalne telefonijaam. Side maakaabel paikneb põhiliselt linna idaosas ning Sadama tänaval. Osaliselt on sidevarustus tagatud õhuliinide kaudu. Linnas asub Eesti Posti postkontor, Kunda on kaetud mobiilside operaatorite ja Elioni teenustega.

Eesti Posti postkontor Kundas

Eesti Posti postkontor asub Kundas Grossi toidukaupade kaupluses Kasemäe 12 44107 Kunda, tel +372 66 16 616, e-post: info[ät]omniva.ee. E, T, N, R 9.00-16.00, K 9.00-18.30, L ja P suletud.

Kunda Konsumi pakiautomaat, 96122, Mäe tn 33.