KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021

 

Mis toimub Kunda linnapargis?

Sirje Liiskmaa, 15.02.2017

Uue aasta esimestel nädalatel toimetasid Kunda linnapargis haljastustöölised (arboristid). Eesmärgiks on muuta park taas meeldivaks puhkepaigaks.

Kunda linnapark on looduskaitse alune park ja selle juriidiliseks valitsejaks on keskkonnaamet. Kõik pargis tehtavad tööd peavad olema kooskõlastatud keskkonnaametiga,  tööde teostamise aluseks on pargi hoolduskava.

Hoolduskava on valminud pikaaegse töö tulemusena. Töid teostati mitmes järgus, mitmete aastate jooksul. Puude inventariseerimisega alustati juba aastal 2007, aastal 2015 valmis KIKi kaasrahastamisel Kunda linnapargi hoolduskava 2015 – 2021 (R&U maastikubüroo OÜ). Hoolduskava tegevused on heaks kiidetud kaitseala valitseja Keskkonnaameti poolt. Tööd pargis on väga mahukad ja hooldus peab olema pidev, seetõttu on tööd jaotatud etappidesse. Esialgselt on laiaulatuslikumad jätkutööd planeeritud kuueks järgnevaks aastaks. Samas peavad jätkuma igapäevased hooldustööd, et säiliksid pargi funktsioonid ja välisilme.

Praegu ongi käsil hoolduskava I etapi tööd. Alustatud on kõrghaljastuse hooldusega pargi esiosas, järgmistel etappidel jätkuvad samad tööd pargi kaugemas osas, korrastatakse teid ja taastatakse purded. Plaan on taastada pargi algne planeering, luua sobiva hooldusega vanadele väärikatele puudele sobiv kasvukeskkond. Park peab hakkama täitma oma esteetilist ja puhkemajanduslikku funktsiooni. Loomisel on turvalisem puhkeala nii linnakodanikele kui turistidele, väärtustatud saavad pargi iidsed puud ja pargis kasvavad loodusharuldused (mets-kuukress, karulauk), avatakse vaateid Kunda jõele ja kaldapaljanditele.

Tööde teostaja leidmiseks korraldati hange. Hanke võitnud ettevõtte ArborEst OÜ töötajad ka pargis toimetavad, esimese etapi lõpptähtaeg on juuli 2017. Hetkel tehakse haigete ja isetekkeliste puude raiet, võrade hoolduslõikust, võsalõikust ja põõsastike noorendamist. Kännud freesitakse ja pinnas tasandatakse, vajadusel külvatakse muru. Lasteaia tänava äärne isetekkeline vahtrate rida on maha raitud, kõik kännud juuritakse välja. Vastavalt pargi projektile on hilisem plaan kraavi asemele rajada drenaaž ja sinna peale parkimisala sõiduautodele. Kõik tööde käigus tekkivad pargi pinnasekahjustused taastatakse kevadel.

Plaanis on etappide kaupa hooldustöödega jätkata.

 

Alljärgnevalt on võimalik tutvuda Kunda linnapargi hoolduskava 2015-2012 erinevate osadega:

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Seletuskiri

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Põhiskeem

Põhiskeem on jagatud eraldi seitsmeks skeemiks, millel on linnapargi üheksa erinevat ala

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 1

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 2

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 3

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 4

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 5

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 6

KUNDA LINNAPARGI HOOLDUSKAVA 2015-2021 - Skeem 7