OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

Ohtlike jäätmete käitlemiseks on linnal sõlmitud leping AS-ga Epler & Lorentz.
Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu Kunda linna Jäätmejaamas, aadressile Lähta tee 1. 
 
Vastu võetakse koduses majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid:
Ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed
Jääkõlid, õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid
Elavhõbekraadiklaasid jm elavhõbedat sisaldavad jäätmed
Luminestsentlambid
Aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid
Kemikaalide ja pestitsiidide jäägid
Patareid ja akud
 
Vastu võetakse elektroonikaseadmeid:
Telerid, arvutid, trükiplaadid
Pesumasinad, nõudepesumasinad, pliidid, külmikud jmt
Kasutatud kodu- ja kontoritehnika peab olema komplektne. 
Kasutatud elektroonikajäätmeid saab viia ka poodi, kust kavatsetakse osta uus toode.
 
Kunda linna jäätmejaam on avatud 
K 11.00 – 18.00
L 10.00 – 17.00 
Info telefonil +372 5569 8226
 
Eraldi kogumiskonteinerid patareidele, vanadele akudele ja ohtlikke jäätmeid sisaldavatele pakenditele, asuvad Olerexi tanklas, aadressil Selja tee 5.
 
Kunda linna elanikud saavad ohtlikud jäätmed ära anda tasuta. 
Ohtlike jäätmete käitlusteenuse eest tasub linnavalitsus.