Linnavalitsuse ametnike palgaandmed

 

Palga avalikustamine
Ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga ja ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avalikustamine. Palgaandmed lisatud failidena.

„Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel." 

Ametnike põhi- ja muutuvpalk ning teenistusülesannetest tulenev muu tulu 2014. aastal

Ametnike põhi- ja muutuvpalk ning teenistusülesannetest tulenev muu tulu 2013. aastal

Ametnike igakuine põhipalk 2013. aastal