Tänavahooldus

Kunda linna üldkasutatavate tänavate ja parklate hooldamist korraldab linnavalitsus. Hooldajad leitakse hanke korras.

2013. aastal korraldatud riigihanke võitnud OÜ-ga SOL Eesti on sõlmitud Kunda linna tänavate hooldusleping aastateks 2014–2016. Kontaktisik on Urve Rosenberg, telefon 5302 5735. Hooldustöid tehakse vastavalt lepingu tingimustele aastaringselt. Tänavahoolduse tingimuste koostamisel on aluseks võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. dets 2002 määrus nr 45 Tee seisundinõuded.

Kunda linna tänavad on jagatud kolme järku: põhitänav, jaotustänav ja kõrvaltänav. Ülevaate hooldusjärkude paiknemisest leiate skeemilt SIIN. Lepinguliste kohustuste hulka kuuluvad talveperioodil: lume- ja libedusetõrje linna tänavatel ning parklates vastavalt hooldusjärkude nõuetele. Suveperioodil tänavate puhastamine talvisest puistematerjalis, tolmust jm prahist, rentslite hooldus ja vajadusel kastmine.

Täpsem info hooldusjärkudest ja vastavatest nõuetest ning tingimustest leiate SIIN.

Erandina on linna läbivat trassil (Selja tee, Rakvere mnt ja Jaama tänav) talitööde läbiviimiseks sõlmitud leping AS-iga Eesti Teed.

Kontaktisik on Klen Grünberg, telefon 5749 4141.

Töid korraldavad Haljala teepiirkonna meistrid.

Suveperioodil hooldab seda lõiku SOL Eesti OÜ.

 

HOOLDUSTÖÖDE TINGIMUSED

HOOLDUSJÄRKUDE PAIKNEMISE SKEEM