Tänavavalgustus

Kunda linn plaanib KIKi toetusel renoveerida tänavavalgustustaristu

Sirje Liiskmaa, 15.02.2017

Kunda linnas pole aastaid tehtud suuremaid investeeringuit tänavavalgustuse parendamiseks, piirdutud on olemasolevate süsteemide elus hoidmisega (va keskväljak ja linna sissesõit). Pidevalt laekub linnavalitsusse kaebusi ja viiteid mittetöötavate valgustite kohta. Väike selgitus valitseva olukorra kohta.

Ühtekuuluvusfondi kaudu on võimalik läbi KIKi taotleda raha tänavavalgustuse taristute renoveerimiseks, mis on rajatud enam kui 25 aastat tagasi. Nii vanad taristud on praktiliselt amortiseerunud, ülalpidamis- ja remondikulud on kõrged, palju on rikkeid.

Kunda linna 714 st valgustuspunktist 502 on just sellises olukorras. Vanemad neist on rajatud enne 1978. aastat, viimased aastatel 1986 – 1989. tegemist on erinevast materjalist, eri aegadel rajatud valguspunktidega. Kasutuses on vanad Na- ja Hg- valgustid, mis põhjustavad tihti lühiseid. On palju ohtlikus seisus viltuseid poste. Paljud postid on tänavavalgustuse sisukohalt ebasobivates kohtades. On pimedaid lõike, kus varem oli valgustus olemas, aga peale amortiseerunud postide kõrvaldamist valgustus puudub. Liitumis- ja juhtimiskilbid on vanad, osaliselt ohtlikus seisus, vajavad pidevat hoolt.

Kunda linnavalitsus on esitanud vastava taotluse Tänavavalgustuse taristute renoveerimise I vooru, taotluse esitamise tähtaeg oli 17.01.2017.

Eesmärgiks on tänavavalgustuse põhjalik renoveerimine, toimuks üleminek LED-valgustehnoloogia kasutamisele. Tööde käigus vahetatakse välja mastid, kaablid ja valgustid, uuendatakse liitumis- ja juhtimissüsteemid.

Plaanis on renoveerida tänavavalgustus järgmistel tänavatel: Jaama tn, Rakvere mnt, Kasemäe tn, Kasemäe põik, Võidu tn, Koidu tn, Tammiku põik, Mere tn, Klubi tn, Jõe tn, Mäe tn, Pargi tn, Kalda tn, Spordi tn, Aia tn, Eha tn, Rahvamaja tn, Kalevi tn, Kungla tn, Lähta tee, Loode tn, Laane tn, Toolse tee, Lepiku tee, Lontova tee, Sadama tee, Sadama tn.

Projekti rahastamise otsus tuleb mais 2017. Projekti eeldatav toimumise aeg on  01.07.2017-31.12.2019.

Seniks palume kannatlikult suhtuda tänavavalgustusega seotud probleemidesse. Elektritööd on kallid, seda tööd saavad teha ainult vastavat pädevust omavad firmad, tuleb tellida tööd, tuleb tellida tõstuk. Linnavalitsuse seisukoht on, et igal juhul tuleb vältida ohtlike olukordade teket ja täielikku pimedust. Seetõttu oleme iga vihje eest tänulikud. Meie eesmärgiks enne renoveerimist ei ole iga viimase valguspunkti tööle panemine (vanad süsteemid on väga kapriissed, puudub ilmastikukindlus). Püüame likvideerida pimedad lõigud nii, et vähemalt üle ühe põleks üks lamp.

Eriolukord on uuema valgustusega. Selja teel on üldine nähtavus hea ka siis kui osa lampe ei põle. Remont on tellitud ülekäiguradade valgustitele. Keskväljaku valguspostid vajavad erihoolt, piirkond on eriti tuuline. Plaan on madalate valgustite lambid tulevikus turvalisemate vastu välja vahetada. 

 

 

Kunda linna tänavavalgustus on jagatud piirkondadeks.

Kogu linna kaart (SIIN)

Piirkondade kaardid

Piirkonna nr. Liitumispunkt Tänavate piirkond
1 Selja tee 7 Selja tee
2 Jaama tn 1 Jaama, Rakvere mnt.
3 Kasemäe tn. 15a Kasemäe,  Kasemäe põik, keskväljak.
4 Kasemäe tn. 10a Bussijaam, Võidu,  Koidu, Kasemäe.
5 Klubi tn 1a, Tammiku põik, Mere, Jaama , Klubi. 
  Jõe tn. 19a  Jõe,  Jaama.
6 Mäe tn. 33a Mäe, Pargi.
7 Koidu tn.  Koidu, Kalda, Spordi, Aia, Eha
8 Koidu 83a Koidu  81 - 87
9 Kalevi tn. Rahvamaja , Kalevi,  Kungla
  Lähta tee Lähta garaažid
10 Koidu tn. 69a Koidu 34 - 44, Loode
  Koidu tn. 34a,  Koidu 34 -42
  Laane tn. Laane, Toolse tee, Lepiku tee, Astangu 
  Astangu tn. Astangu
11 Lontova Lontova, Sadama tee, Sadama, 
  Kunda rand Ranna plats

 

Kui Sa märkad tänavalgustusega seotud probleemi, siis palun teavita linnavalitsust. Probleemi edastamiseks kasuta all olevat võimalust! (Lisa teade - Probleemi asukoht ja kirjeldus)

Probleemist teatamisel palun edasta vastav numbrikood, mis on märgitud kaardil punase täpi juures. Mida täpsemalt infot edastatakse, seda kiiremini saame probleemiga tegeleda.

Alloleval kaardil on nähtavad ka juba teavitatud probleemid -korduvalt palun mitte samast probleemist teavitada!

 

Lisa teade

Lisa fail
Faili lisamiseks tõmba see siia
Text to Identify