Kunda linn

 

Kunda linn paikneb Lääne-Virumaa kirdeosas. Kunda on tänapäeval edukas tööstus- ning sadamalinn. Linnal on oma kool, lasteaed, raamatukogu, kultuurikeskus Kunda klubi näol ja eeskujulikud sportimisvõimalused. Kunda on kui sümbioos tööstuspärandist ning metsikust loodusest.

Praeguse Kunda linna territooriumil pole olnud samanimelist asulat. Oli Kolga mets, Lähtaaluse soo, rannaküla Maak (ka Maakerand), poolmõis Blücher, hilisem Lontova, Lähta moonaküla. Nimetuse Kunda on andnud asulale sadam ja vabrik.

Kohanimi Kunda on esmakordselt kirjas Taani hindamisraamatus küla nimena, hiljem on teada sellenimeline vasalli elupaik. 1443. aastast on esimesed kirjalikud teated Kunda mõisast. Kunda küla asub praegu mõisast kirdes. Mõisa rohuaia nurgast sealselt põllult on leitud muinasasula jälgi. Võib oletada, et seal oli 13. sajandil Kunda küla.

Kunda ehk Sämi jõgi sai oma praeguse vägevuse XVIII sajandil. Kunda jõe suudme lähedale ehitas Kunda parun Schwengelm  1805. aastal sadama Port-Kunda. 1870. aastal asutas Kunda mõisa omanik John Carl Girard de Soucanton Kunda jõe kõrgele kaldale tsemendivabriku, mis sai nimeks Port-Kunda. Vabriku juurde tekkinud asula sai nimeks Kunda.

 

Sümboolika

Kunda linna vapi kirjeldus on kooskõlastatud Eesti Vabariigi Heraldikanõukoguga ja kinnitatud Eesti Vabariigi Riigikantselei riigisekretäri poolt 27. septembril 1994. aastal ja Kunda linna lipu kirjeldus on kinnitatud Eesti Vabariigi Riigikantselei riigisekretäri poolt 29. septembril 1994. aastal.

Kunda linna vapp on hõbedavärvilise kilbi kujutis, mille ülemises osas on kolm horisontaalset sinist lainelist riba, mis on eraldatud kahe kitsama hõbedase lainelise joonega. Lained sümboliseerivad nii jõge kui merd. Nende all asetsevad püstiasendis kolm musta muistset ahinguotsa, mis on viiteks väga ammusele asustusele Kunda Lammasmäel. Linna lipp koosneb kahest võrdsest laiust – kollasest ja punasest. Kollane laid asetseb üleval.

 

sõpruslinnad

1994. aastal said alguse sõprussuhted Söderhamni Kommuuniga Rootsist. 1995. aastal sõlmiti sõprus- ja koostööleping Seinäjoki linnaga Soomest, 24. veebruaril 2001. aastal Gdynia linnaga Poolast ning Brocene linnaga Lätist.

 

Sõpruslaev WAMBOLA

1. novembril 2016 uuendati Mereväe ja Kunda linna vahelist sõpruslepingut, millega Kunda vapi kandmise õigus läks üle mereväe tuukri- ja toetuslaevale EML Wambola. Varem on Kunda vapilaevadeks olnud tuukri- ja toetuslaevale Tasuja ja miinitraalerid Kalev ja Vaindlo.

 

Laste- ja noortesõbralik Kunda

Alates 2004. aastast kannab Kunda linn laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit. Nimetus anti linnale ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee poolt Euroopa linnade liikumises osalemise eest. UNICEF-i algatatud Laste- ja noortesõbralike linnade liikumisega (Child Friendly Cities) on viimase nelja aasta jooksul ühinenud 22 Euroopa riiki. Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust.

 

Tervislik linn

Kunda linn osaleb aastast 2002 Eesti tervislike linnade liikumises. Tervislik linn on linn, mille juhtkond sihikindlalt tegutseb elukeskkonna parandamise nimel, eesmärgiga parandada oma kodanike tervist ja heaolu.