UUDISED JA TEATED

Alkohol, alaealised ja Volbriöö ei käi ühte sammu…

Vaadates politseisündmuseid, hakkab paratamatult silma juhtumite hulk, kus alaealised on õigusrikkumiste toimepanemise ajal olnud alkoholijoobes. Paraku on paljud noorukid arvamusel, et eakaaslastega ajaveetmise juurde peaks käima ka alkohol, kuid tuletan meelde, et see ei ole õige – alkohol...

Tsemendimuuseum näitab ajaloolisi mänguasju

Maikuu teisel päeval avatakse Kunda Tsemendimuuseumis näitus „Mängud ja mänguasjad tsemendilinnas", mis tuletab meelde lapsepõlve ja pakub äratundmisrõõmu täiskasvanutele ning palju põnevat uudistamist lastele.   „Tänapäeva lapsed ja noored ei kujuta endale ettegi, millised võisid...

Lontova Seikluspark avatakse 1. mail

Traditsiooniks on saanud, et Lontova Seikluspargi aktiivne hooaeg avatakse koos vahva sünnipäevapeoga.    Sel aastal tähistatakse seikluspargi kuue aastaseks saamist perepäevaga, kus pakutakse põnevaid tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning sünnipäevatorti. ...

6. mail on "TEEME ÄRA" talgupäev!

Kõik soovijad saavad osaleda Kunda Discgolfi raja rajamise ettevalmistustöödel. Teeme ettevalmistusi Kunda Discgolfi pargi rajamiseks. Planeeritud on rajada Discgolfi park 2 alaga – kooli kõrvale männiparki (9 korviga), Kunda spordikeskuse tagant kuni Selja teeni ja sealt garaažidest...

Noored kotkad võistlevad eeloleval nädalavahetusel Kundas

Noorte kotkaste patrullvõistlus Viru Tarvas toimub sel aastal Kundas . Linnas ja selle lähiümbruses seikleb 21.-22. aprillini pea 80 noort üle Eesti. Lisaks mitmele Viru maleva võistkonnale tulevad Kunda äärsele maastikule ennast proovile panema ka Alutaguse, Sakala, Pärnumaa, Valgamaa jt...

TÄHELEPANU! ВНИМАНИЕ!

Kunda linnavalitsus alustab käesoleval 2017. aasta kevadel maa-ala planeerimisega Selja tee ja staadioni vahelisel alal. Nimetatud alale rajatakse disc-golfi rada.   6. mail toimub talgupäev ja talgulised koristavad sellelt alalt kõik üleliigse. Palume koheselt teie poolt...

Algas tuleohtlik aeg!

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on määratud tuleohtliku aja alguseks 14. aprill 2017 kogu Eesti territooriumil.    Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud: 1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks...

Ehitajate tn haljasmaa korrastamine

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Ehitajate tn haljasmaa korrastamine".   Töö teostamise asukoht Kunda linn.  Hankedokumendid on leitavad aadressil … Tööde kirjeldus on leitav hankedokumentide lisas 1 – Tööobjekt ja tööde kirjeldus Tööde lõppaeg on 22....

Kevadised remonttööd Kunda linnas

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kevadised remonttööd Kunda linnas".   Töö teostamise asukoht Kunda linn.  Hankedokumendid on leitavad aadressil … Tööde kirjeldus on leitav hankedokumentide lisas 1 – Tööobjektid ja tööde kirjeldus Tööde lõpptähtaeg on ...

Algas lasteabi.ee kampaania "Mul on hääl"

Üle-eestilise kampaania "Soovin, et sa mind kuulad - mul on hääl" eesmärgiks on julgustada lapsi oma häält kasutama ja vanemaid oma lapsi rohkem kuulama. Kui mure jääb jagamata ja lahendamata, on lasteabitelefon 116 111 ja kodulehekülg http://www.lasteabi.ee  just see koht, kust saada...

Vaktsineerimise kuupäev on muutunud!

Teadmiseks lemmikloomade omanikele  2017. aastal on vaktsineerimise kuupäev muutunud   Koerte ja kasside vaktsineerimine toimub käesoleval aastal  laupäeval 29. aprillil ajavahemikus kella 10 – 12    KUNDA LINNAS staadioni esisel platsil. ...

TULE MALEVASSE!

Sellel aastal toimub Kunda õpilasmaleva esimene vahetus 20. juunist kuni 29. juunini ja teine vahetus 3. juulist kuni 10. juulini. Mõlemad vahetused on planeeritud ööbimiseta. Ühes malevavahetuses on 6 tööpäeva. Päevakavas on 4 tundi heakorratöid Kunda linnas, lõunasöök ja...

Suurenes kooli digivõimekus

Haridus- ja teadusministeerium aitab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) kaudu arendada õpilaste ja õpetajate digipädevust ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. Kunda Ühisgümnaasium sai digitaristu täiendamise toetusmeetmest IT vahendite soetamiseks 9093,73...

Spordikeskuse lahtiolekuaajad pühade ajal

SEOSES RIIKLIKE PÜHADEGA ON KUNDA SPORDIKESKUS JA UJULA   14.04 – SULETUD 16.04 - AVATUD

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda linna tänavakatete remont".

Töö teostamise koht Kunda linn.  Hankedokumendid (viide) Tööde kirjeldus on leitav hankedokumentide lisas 1 – Tööde tehniline kirjeldus Tööde I etapi lõppaeg 31.mai 2017 .  Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus. Pakkumus esitada hankedokumentides...

Südamekuu kutsub liikuma ja suhkruga piiri pidama

Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on taas alanud südamekuu. Aprillikuu jooksul toimuvad üle Eesti liikumisüritused, et meelde tuletada kui oluline on südametervise hoidmiseks regulaarselt liikuda ning et südame-veresoonkonnahaigusi saab tervisliku elustiiliga ennetada. Sel aastal juhime...

Politsei- ja Piirivalveametis asusid tööle migratsiooninõustajad

1. märtsist töötab PPA-s neli migratsiooninõustajat, kes aitavad välismaalasi Eestisse elama asumisel. Personaalsed nõustajad annavad õigusalast nõu Eestisse elama ja tööle asumise seaduslike aluste ja vajalike dokumentide kohta nii siia õppima või tööle asujatele kui ka tööandjatele ja...

Meeldetuletus algavaks jalgrattahooajaks

Algaval jalgrattahooajal tuletab politsei noortele juhtidele meelde, et: - sõiduteel tohib iseseisvalt jalgratast juhtida alates 10- aastaselt ning 10-15- aastasel peab kaasas olema ka jalgratturi juhiluba; - jalgratta, tasakaaluliikuri ja pisimopeediga sõitmisel peab alla 16-aastane...

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud...

AVALIK KONKURSS KUNDA LINNAVALITSUSE NÕUNIK-TEABEKORRALDAJA AMETIKOHALE

Avalikul konkursil Kunda linnavalitsuse nõunik-teabekorraldaja  ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine) kandideerimiseks  pikendati konkursikomisjoni otsuse alusel dokumentide esitamise  tähtaega. Uueks dokumentide esitamise tähtajaks määrati 10. aprill...

AVALIK KONKURSS KUNDA LINNAVALITSUSE EHITUSNÕUNIKU AMETIKOHALE

Avalikul konkursil Kunda linnavalitsuse ehitusnõuniku ametikohale  kandideerimiseks pikendati konkursikomisjoni otsuse alusel dokumentide  esitamise tähtaega. Uueks dokumentide esitamise tähtajaks määrati 10.  aprill 2017. a (mis on kandideerimisdokumentide laekumise...

24.-28. aprillini saab taotleda LEADER-projektitoetust kohaliku kultuuri arendamiseks

Mittetulundusühing Partnerid (tegevuspiirkond: Kunda linn, Haljala, Rakvere, Sõmeru, Vinni ja Viru-Nigula vald) võtab vastu projektitaotlusi, tulenedes maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" ning tegevuspiirkonna...

Tuludeklaratsiooni ja madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse taotlust saab esitada kuni 31. märtsini

MTA: Lääne-Viru maakonnas on veel 800 inimesel tuludeklaratsioon ja taotlus esitamata   Oma tulud tuleb deklareerida ja taotlust saab esitada kuni 31. märtsini. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on taotluse mittetäitnute seas palju neid, kes eelmistel aastatel...

22. aprillil toimub XII Lääne-Virumaa näitemängupäev Roelas

Lääne-Virumaa XII näitemängupäev Roelas   Peale selle, et eestlased on tuntud laulurahvana on kindel ka see, et oleme tubli teatrirahvas. Selle kinnituseks saavad kõik huvilised tulla vaatama Roela rahvamajas 22. aprillil 2017. aastal toimuvat maakondlikku näitemängupäeva, mis...

Tartu Rahvaülikooli suvekoolid 11.-14.07 Lammasmäe puhkekeskuses

Võimalus kunstihuvilistele!   Suvekoolid 11.-14.07 Lääne-Virumaal Lammasmäe puhkekeskuses: Sel suvel toimuvad Tartu rahvaülikooli populaarsed suvekoolid juba 20. korda. Meie suvekool on mõnus ja aktiivne puhkus looduskaunis kohas. Ühendatud on meeldiv hobi, hea seltskond...

Jaamajõe maaüksuse detailplaneering

Kunda Linnavalitsus võttis 15 märtsil 2017 vastu Jaamajõe maaüksuse detailplaneeringu, planeeringuala suurusega 2,5 ha, millega on kavandatud rajada biometaani tootmisüksus koos sisseseadmete ja trassidega, millega kasutatakse ära naaberkinnistul asuva haavapuitmassitehase tootmistsükli...

ARVED

Palume saata arved e-posti aadressile: kunda[ät]arvekeskus.ee võimalusel .xml formaadis. Arvele palume märkida: Maksja: Kunda Linnavalitsus reg nr 75020500 Kulu tekitaja: (kauba/teenuse tellija) - struktuuriüksuse või hallatava asutuse nimi Kontaktisik, kes...

Märtsi "Meie Kodu" ka digitaalselt loetav!

KUNDA LINNA AJALEHT MEIE KODU (viide)

11. aprillil toimub Rakvere spordikeskuses maakonna töömess

Tööpakkumised otse Lääne-Virumaa tööandjatelt Töötamisvõimalused Euroopas Karjäärinõustamine Info õppimisvõimalustest Ettekanded ja töötoad