UUDISED JA TEATED

AVALIK KONKURSS KUNDA LINNAVALITSUSE NÕUNIK-TEABEKORRALDAJA AMETIKOHALE

Avalikul konkursil Kunda linnavalitsuse nõunik-teabekorraldaja  ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine) kandideerimiseks  pikendati konkursikomisjoni otsuse alusel dokumentide esitamise  tähtaega. Uueks dokumentide esitamise tähtajaks määrati 10. aprill...

AVALIK KONKURSS KUNDA LINNAVALITSUSE EHITUSNÕUNIKU AMETIKOHALE

Avalikul konkursil Kunda linnavalitsuse ehitusnõuniku ametikohale  kandideerimiseks pikendati konkursikomisjoni otsuse alusel dokumentide  esitamise tähtaega. Uueks dokumentide esitamise tähtajaks määrati 10.  aprill 2017. a (mis on kandideerimisdokumentide laekumise...

24.-28. aprillini saab taotleda LEADER-projektitoetust kohaliku kultuuri arendamiseks

Mittetulundusühing Partnerid (tegevuspiirkond: Kunda linn, Haljala, Rakvere, Sõmeru, Vinni ja Viru-Nigula vald) võtab vastu projektitaotlusi, tulenedes maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" ning tegevuspiirkonna...

Tuludeklaratsiooni ja madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse taotlust saab esitada kuni 31. märtsini

MTA: Lääne-Viru maakonnas on veel 800 inimesel tuludeklaratsioon ja taotlus esitamata   Oma tulud tuleb deklareerida ja taotlust saab esitada kuni 31. märtsini. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on taotluse mittetäitnute seas palju neid, kes eelmistel aastatel...

22. aprillil toimub XII Lääne-Virumaa näitemängupäev Roelas

Lääne-Virumaa XII näitemängupäev Roelas   Peale selle, et eestlased on tuntud laulurahvana on kindel ka see, et oleme tubli teatrirahvas. Selle kinnituseks saavad kõik huvilised tulla vaatama Roela rahvamajas 22. aprillil 2017. aastal toimuvat maakondlikku näitemängupäeva, mis...

Tartu Rahvaülikooli suvekoolid 11.-14.07 Lammasmäe puhkekeskuses

Võimalus kunstihuvilistele!   Suvekoolid 11.-14.07 Lääne-Virumaal Lammasmäe puhkekeskuses: Sel suvel toimuvad Tartu rahvaülikooli populaarsed suvekoolid juba 20. korda. Meie suvekool on mõnus ja aktiivne puhkus looduskaunis kohas. Ühendatud on meeldiv hobi, hea seltskond...

Jaamajõe maaüksuse detailplaneering

Kunda Linnavalitsus võttis 15 märtsil 2017 vastu Jaamajõe maaüksuse detailplaneeringu, planeeringuala suurusega 2,5 ha, millega on kavandatud rajada biometaani tootmisüksus koos sisseseadmete ja trassidega, millega kasutatakse ära naaberkinnistul asuva haavapuitmassitehase tootmistsükli...

ARVED

Palume saata arved e-posti aadressile: kunda[ät]arvekeskus.ee võimalusel .xml formaadis. Arvele palume märkida: Maksja: Kunda Linnavalitsus reg nr 75020500 Kulu tekitaja: (kauba/teenuse tellija) - struktuuriüksuse või hallatava asutuse nimi Kontaktisik, kes...

Märtsi "Meie Kodu" ka digitaalselt loetav!

KUNDA LINNA AJALEHT MEIE KODU (viide)

11. aprillil toimub Rakvere spordikeskuses maakonna töömess

Tööpakkumised otse Lääne-Virumaa tööandjatelt Töötamisvõimalused Euroopas Karjäärinõustamine Info õppimisvõimalustest Ettekanded ja töötoad

Uus soojuse piirhind

Maagaasi hinna tõusust tingituna on Kunda võrgupiirkonnas kinnitatud uus soojuse piirhind. ( Konkurentsiameti kooskõlastus nr 7-2/17-0052-140-1 )   Alates 01.04,2017 on soojuse piirhind 64,63 eurot/MWh Hind käibemaksuga 77,56 eurot/MWh.   Info hindade...

ALGAB TAOTLUSTE VASTUVÕTT SPORDITEGEVUSE TOETAMISEKS LINNA EELARVEST

1. märtsist algab tegevustoetuste taotlemine 2017. aastaks. Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused seltsingud (edaspidi ühingud) ning füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi isik), kelle tegevuskohaks on Kunda linn.    Taotlejatel tuleb esitada...

AVATUD ON KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADINE TAOTLUSVOOR

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu  ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.   Programmis avatakse taotlemiseks:   ...

ALGAB TAOTLUSTE VASTUVÕTT KULTUURITEGEVUSE TOETAMISEKS LINNA EELARVEST

1. märtsist algab tegevustoetuste ja stipendiumide taotlemine 2017. aastaks. Tegevustoetust võivad taotleda Kunda linna territooriumil registreeritud ja vähemalt ühe aasta tegutsenud mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ning füüsilised isikud. Stipendium on ettenähtud...

Vabariigi 99 aastapäeva aktuse fotod 2017

Vabariigi 99 aastapäeva aktuse fotod 2017 (link) Fotode autor: Reti Kokk

SK Team Yong alustas ka seda aastat edukalt

Spordiklubi Team Yongi külastasid kolmandat aastat järjest noored taekwondo treenerid Lõuna-koreast. Võrreldes eelnevate aastatega olid  nad sel aastal Kundas  pikemalt. Korraldasime ühistreeninguid, kuhu kaasasime teisi Eesti Taekwondo liidu klubisid Tallinnast,...

Tänasest saab esitada kandidaate regionaalarengu auhinnale

Igal aastal tunnustab rahandusministeerium Eesti parimaid regionaalarengu algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule. Ka sel aastal kutsub ministeerium üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas". „Selleks, et Eesti püsiks...

Linnavalitsuse tööaeg seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga

Kunda linnavalitsus teenindab elanikke 23. veebruaril kella 8.00-13.00. Lõunapausi ei ole. 24. veebruaril on linnavalitsus suletud.  Pidulikku Eesti Vabariigi 99. aastapäeva!

Kunda linnavalitsuses on 1. märtsist uus tööaeg

Kunda linnavalitsus teenindab elanikke 1. märtsist uutel kellaaegadel.  Esmaspäeviti     8.00-17.00 Teisipäeviti         8.00-17.00 Kolmapäeviti      8.30-17.00 Neljapäeviti        8.00-17.00 ...

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev 7.märtsil Rakveres

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev toimub teisipäeval, 7. märtsil 2017.a.  13:00 kuni 15:00 Lääne-Viru Maavalitsuse II korruse suures saalis. Infopäeval antakse ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist ja muudatustest kevadvoorus. Infopäeva viivad läbi ...

Päästeamet: päästjad käisid kõige suurema nõustamisvajadusega kodudes

Veebruari esimesel seitsmel päeval käisid Päästeameti päästjad, nii kutselised kui ka vabatahtlikud, kõige suurema nõustamisvajadusega kodudes. Nõustati seekord elektrita kodusid, korduvkülastuse vajadusega kodusid, sotsiaalpindu ja toimetulekutoetuste saajaid. See oli Päästeametil juba...

13. Eestimaa talimängudele oodatatakse osalejaid

3.-5. märtsil toimuvad 13. Eestimaa talimängud Valgas. Kunda Spordikeskus ootab infot soovijate kohta, kes esindaksid võistlustel Kunda linna. Võistlusi korraldab Eestimaa  Spordiliit Jõud.   Võistlustel on esindatud järgmised spordialad: murdmaasuusatamine,...

Naiskodukaitse tähistab 90. aasta juubelit fotonäituste avamisega kõikides maakondades

2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval avab Naiskodukaitse kõikides Eesti maakondades organisatsiooni tegevust kajastavad fotonäitused. Näituste avamisega antakse avalöök sel aastal 90. aasta juubelit tähistava Eesti suurima naisorganisatsiooni aastapäevaüritustele. Naiskodukaitse...

Laupäeval tervitati uusi linnakodanikke hõbelusikapeol

28. jaanuaril tähistati Kunda linna klubis Hõbelusikapäeva. Pidulikule sündmusele olid kutsutud 2016. aastal sündinud pisikesed linnakodanikud koos vanematega. Igale lapsele kinkis linnapea  nimelise hõbelusika ning väikestele ilmakodanikele anti üle ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja...

Töötukassa ja Kunda linnavalitsus kutsuvad kohalikke tööandjaid infopäevale

Infopäev toimub 8. veebruaril kell 13.00-16.00 Kunda linnavalitsuses linnavolikogu saalis (Kasemäe 19, Kunda) Tööandjatele tuleb rääkima Töötukassa tööandjate konsultant Triin Dreifeldt järgmistel teemadel: -          tööturuolukord Kundas ...