UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Jaamajõe maaüksuse detailplaneering

Kunda Linnavalitsus võttis 15 märtsil 2017 vastu Jaamajõe maaüksuse detailplaneeringu, planeeringuala suurusega 2,5 ha, millega on kavandatud rajada biometaani tootmisüksus koos sisseseadmete ja trassidega, millega kasutatakse ära naaberkinnistul asuva haavapuitmassitehase tootmistsükli kõrvalproduktina tekkivat biogaasi. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kunda Linnavalitsuses 3 aprillist, kuni 2. maini 2017, aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn. Detailplaneering on tutvumiseks üles seatud Kunda linna kodulehel www.kunda.ee, alajaotuses ehitus ja planeerimine/detailplaneeringud
 
Avaliku väljapaneku perioodil saab detailplaneeringu kohta ettepanekuid või vastuväiteid esitada kirjalikult aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linn või e-posti aadressil linnavalitsus[ät]kunda.ee