UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Linna tervisepark täieneb

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsustas anda 22 697 eurot sihtotstarbelist toetust Kunda linnavalitsusele kettagolfi radade ja välitrenažööride paigaldamiseks Kasemäe piirkonda.
   Projekti raames paigaldatakse linna staadionile neli välitrenažööri ning spordikeskuse ja kooli ümbrusesse rahvusvahelistele nõuetele vastavad kettagolfi rajad koos rajamärgistuse ja stendidega. Projekti kogumaksumus on 25 219 eurot, millest omafinantseeringu osa kaetakse linnaeelarvest. Taotluse esitas Kunda linnavalitsus PRIA-le eelmisel aastal läbi kohaliku tegevusgrupi mtü Partnerid.
   Endiste aiamaade maa-ala korrastatakse osaliselt 6. mail toimuvate talgute käigus. Spordirajatiste ehitaja selgub peale hanke korraldamist mais.