UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Muusikakool ootab konsultatsioonile ja vastuvõtukatsetele

29. mail kell 17.00 on soovijatel on võimalus tulla sisseastumiskatsete konsultatsioonile, kus selgitame ja harjutame katsete osasid (rütmi koputamine, helide ja meloodia järelelaulmine, harmooniline kuulmine). Võimalusel palume konsultatsioonile eelnevalt registreeruda telefoni teel.

Muusikakooli sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 7. juunil kell 17.00. Soovi korral võib katsed sooritada muusikakooliga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval.
   Muusikakooli sisseastumiseks esitab lapsevanem kooli blanketil avalduse ja lapse sünnitunnistuse.
   Vastuvõtukatsetel laulab õpilaskandidaat ühe ettevalmistatud laulu vabal valikul ning sooritab lihtsa musikaalsuse ja rütmitunde katse.
   2017/2018. õppeaastal saab Kunda Muusikakoolis õppida löökpille, akordionit, mandoliini, viiulit, klaverit, kitarri ja laulmist ning puhkpille: klarnet, saksofon, trompet, flööt, plokkflööt ja metsasarv.    
  
Väiksemaid muusikahuvilisi võtame vastu ka pilliõppega eelkooli ning vanemaid soovijaid (kuni 26-aastaseid) kooli võimaluse korral vabaõppesse.
   Kunda Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ning eelarvekomisjon toetasid muusikakooli hoolekogu ettepanekut, et alates 2017. aasta septembrist enam ei nõuta õppekoha tegevuskulu kohamaksumust Viru-Nigula ja Aseri vallast pärit õpilaste osas. Uuest õppeaastast tasutakse vaid muusikakooli õppemaks, milleks eelkoolis ja põhikoolis on 20 eurot kalendrikuus.

Lisainfo muusikakooli kodulehel: http://muusikakool.kunda.ee  ja telefonidel: 322 1270 või 322 0032.

Kristi Moldau
muusikakooli direktor