UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Teade õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Adven Eesti AS-i (registrikood: 10066299, aadress: Kassi tn 1, Tallinn, 12618, edaspidi: ettevõte) õhusaasteloa taotluse (saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku) ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi: LHK projekt).

Õhusaasteluba taotleb ettevõte katlamajale asukohaga Kunda linn, Võidu tn 10.

Katlamaja on plaanitud katma Kunda linna kaugküttevõrgu baaskoormust kütteperioodil (kuni 6500 tundi aastas). Heiteallika, milleks on katlamaja korsten, kõrgus maapinnast on 20 m. Katlamajas on plaanitud põhikütusena kasutada puitkütust (puiduhake, puidujäätmed) 9145 tonni aastas.

Õhusaasteloa taotlus, mis vastas nõuetele, on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.03.2017 numbri 15-2/17/1818-3 all.

Õhusaasteloa taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud õhusaasteloa andmise otsuse ja õhusaasteloa nr L.ÕV/329091 eelnõud. Eelnõu kohaselt antakse õhusaasteluba kehtivusajaga kuni 15.11.2046.

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel: 325 8401; e-post: pohja[ät]keskkonnaamet.ee) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee