UUDISED JA TEATED

« Tagasi

KUNDA TERVISE- JA OHUTUSPÄEV

26. mail kell 11-16 eakate päevakeskuses Mäe 11

Korraldaja: mtü Kunda Elulõng koostöös mtü-ga Kunda Tervise- ja Sotsiaalkeskus.

Päevakava:
11.00-11.10 Tervitus Kunda linnapealt Kaido Veskilt
11.10-11.30 Kuidas vältida traumasid ja anda esmaabi? MTÜ Kunda Tervise- ja Sotsiaalkeskus
11.30-11.50 Kuidas saada abivahendeid? Tervise Abi OÜ
12.00-12.20 Kuidas kutsuda abi? Häirekeskus
12.30-12.50 Kuidas muuta kodu ohutuks? Päästeamet
13.00-13.20 Kuidas vältida kuritegevust? Politsei- ja Piirivalveamet
13.30 esinevad LAULULUSTIJAD
14.00-15.00 Kuidas areneb Kunda linn praegu ja peale ühinemist?
Kunda linnapea Kaido Veski ja Linnavolikogu esimees Janek Puusepp
15.00-15.30 Kuidas ravida taimedega? OÜ Norman Ravimtaimed

Kell 11.30-13.00 Töötukassa grupinõustamine „Ole kaasas ja tea oma võimalusi!"
Töötukassa teenused, mis toetavad enesearengut, uute oskuste omandamist ja avatud tööturul toimetamist (karjääriteenused, koolitusvõimalused, ettevõtlusega alustamise toetamine jpm).

Ravimtaimede näitus ja taimeteed. Vererõhu, veresuhkru, hapnikusisalduse jm mõõtmine.

Tervise ja turvalisuse teemadega seotud nõustamine ning teenuste ja toodete tutvustamine:
tuleohutus, traumaennetus, esmaabi, riiklik pensionisüsteem ja sotsiaaltoetused, juhtumikorraldus, abivahendid, töövõime hindamine, võlanõustamine, tööturuteenused ja -toetused, kuritegevusest hoidumine, liitumine naabrivalvega, häirenupu teenus, ohvriabi, pangateenused jpm.

Võimalik osta/tellida tervise- ja turvatooteid, abivahendeid ja teenuseid.
Palume arvestada, et kohapeal puudub kaardimakse võimalus.

Osalejad: Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, mtü Korstnapühkijate Koda, mtü Naabrivalve, OÜ Keerub naiste tugikeskus, AS Tamrex, OÜ Norman Ravimtaimed, Tervise Abi OÜ, OÜ Itak, mtü Inkotuba, AS Swedbank, Taali Mesila OÜ jt.