UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Töötukassa pakub tööandjatele koolitustoetust

Töötukassa alustas maist uue teenuse – koolitustoetus tööandjale – pakkumist. Koolitustoetus on abiks, kui teie ettevõte vajab tuge sobivate oskustega töötajate leidmisel või töötajate koolitamiseks muutuste olukorras.
  Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ja töötaja palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Töötukassa saab hüvitada tööandjale kulude kogusummast üldjuhul kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Kui leiate sobiva töötaja töötukassa pakutavate klientide seast, siis on võimalik hüvitada kuni 100%, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot töötaja kohta. Koolitustoetuse maksmise otsuse teeb tööandja avalduse alusel koolitustoetuse hindamiskomisjon. Koolitustoetus on riigiabi (täpsemalt: vähese tähtsusega abi).
   Nii värbamise kui ka muutuste olukorras toetab töötukassa pikemaajalisi koolitusi, mis eeldavad tööandjalt lisakulutusi võrreldes töötaja koolitamiseks tehtud tavapäraste kuludega. Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust.
   Töötajate värbamiseks saab töötukassa koolitustoetust pakkuda kindlaksmääratud ametites (https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tootajate-varbamiseks), kui ettevõttel ei ole õnnestunud sobivate oskustega töötajaid töötukassa abil leida. Töötukassa toetab töötajate värbamist ametitesse, mis OSKA tööjõuvajaduse uuringute kohaselt on lähiaastatel kasvava tähtsusega ning millele ei ole ettevalmistatud piisavalt sobivate oskustega töötajaid.
   Muutuste olukorras on võimalik koolitustoetust saada, kui töötajate tööalased oskused ja teadmised vajavad täiendamist seoses ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamisega, uue tehnoloogia kasutuselevõtuga või kvalifikatsiooninõuete uuenemisega.
   Täiendavat infot koolitustoetuse tingimuste kohta leiab veebilehelt: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tooandjatele
   Koolitustoetuse taotlemise avalduse saab esitada enda jaoks sobival viisil e-töötukassas, e-postile koolitustoetus[ät]tootukassa.ee , posti teel või töötukassa esinduses kohapeal. Tekkinud küsimused võib saata e-posti aadressile koolitustoetus[ät]tootukassa.ee. Koolitustoetuse taotlemisel nõustavad töötukassa tööandjate konsultandid, kelle kontaktid leiab siit: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-konsultantide-kontaktid

Уважаемый работодатель,

Мы рады сообщить, что с 1 мая касса по безработице начала оказывать новую услугу – пособие для работодателей на обучение. Если Вашей фирме нужна поддержка в поиске работников подходящей квалификации или обучении работников в ситуации изменений, то Вам может помочь пособие на обучение.
   Пособие на обучение возмещает работодателю расходы на обучение, расходы связанные с поездкой на обучение и расходы на зарплату работника по минимальной часовой ставке за то время, которое работник был на обучении. Как правило, касса по безработице может возместить работодателю расходы до 50% от всех расходов, но не более чем 1250 евро за одного работника. Если Вы найдёте подходящего работника из числа клиентов кассы по безработице, то у нас есть возможность возместить Вам до 100% расходов, но не более чем 1250 евро на одного работника. Решение о выплате пособия на обучение принимается оценочной комиссией на основании заявления о пособии на обучение. Пособие на обучение является государственной помощью (точнее малозначительной помощью).   
   Как при найме работников, так и в ситуациях изменений, касса по безработице поддерживает продолжительные курсы, которые предполагают от Вас дополнительные расходы, по сравнению с обычными расходами на обучение работника. Объём обучения должен быть не менее 80 академических часов и обучение может быть продолжительностью до одного года. Заявление о пособии на обучение нужно подать до начала обучения. 
   При найме работников касса по безработице может предложить пособие на обучение по конкретным специальностям (https://www.tootukassa.ee/ru/content/preduprezhdenie-bezraboticy/posobie-na-obuchenie-dlya-nayma-rabotnikov), если Вам не удалось найти работников подходящей квалификации с помощью кассы по безработице. Касса по безработице поддерживает обучение работников по тем специальностям, потребность в которых согласно исследованиям OSKA в ближайшие годы будет расти, и по которым недостаточно подготовленных работников подходящей квалификации.
   В ситуации изменений мы можем предложить пособие на обучение тогда, когда необходимо развитие профессиональных навыков и знаний работников в связи с тем, что в Вашей фирме проходит реструктуризация хозяйственной деятельности, в пользование внедряется новая технология или обновились квалификационные требования к работникам данной профессии.   
   Дополнительная информация об условиях получения пособия на обучение на портале кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/ru/content/preduprezhdenie-bezraboticy/posobie-dlya-rabotodateley-na-obuchenie
   Заявление о ходатайстве о пособии на обучение можно подать в любом подходящем Вам виде через e-töötukassa, по э-почте koolitustoetus[ät]tootukassa.ee , по почте или на месте в представительстве кассы по безработице. При возникновении вопросов можно обратиться по э-почте koolitustoetus[ät]tootukassa.ee. О том, как ходатайствовать о пособии на обучение Вас могут проконсультировать консультанты работодателей, контакты которых можно найти по ссылке https://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-konsultantide-kontaktid