UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Linna tänavavalgustus uueneb

Kunda linn sai Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks toetust 582 000 eurot, millele lisandub omaosalus veidi üle 372 000 euro.
   Projekti läbiviimiseks otsitakse projektijuht. Tänavavalgustussüsteemi projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustipostide paiknemine linnas ja vajadusel nihutatakse ka nende asukohti. Rekonstrueerimistöödega on plaanis uuendada 502 valguspunkti, kus olemasolevad valgustid vahetatakse uute ja energiasäästlike LED-valgustite vastu ning uuendatakse ka vanad valgustipostid. Samuti varustatakse tänavavalgustussüsteem kaasaegse, kaugjuhitava tehnoloogiaga.

Tänavavalgustuse uuendamiseks tuleb toetusraha Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning selle jagamist korraldatakse SA Keskkonnauuringute Keskus (KIK) kaudu. Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.
   Toetuse andmise eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine, projekti väljundnäitajateks on ka renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine ja arvestuslik süsihappegaasi (CO2) vähenemine aastas.
   Meetme esimesse taotlusvooru laekus 57 taotlust, millega sooviti toetust 41,5 miljonit eurot. Rahastuse said üle Eesti 22 projekti, mida toetatakse kokku 9 952 992 euroga. Projektide elluviijad lisavad omafinantseeringuna 5 384 540 eurot. Projektide hindamise valikukriteeriumiteks olid saavutatav arvestuslik energiasääst valgustuspunkti kohta ja selle maksumus.