UUDISED JA TEATED

« Tagasi

1. augustist rakenduvad uued segaolmejäätmete teenustasud

21. juunil 2017 toimunud istungil andis Linnavalitsus korralduse rahuldada AS-i Eesti Keskkonnateenused taotlus segaolmejäätme teenustasude suurendamiseks 10% võrra ja kinnitada lisatud hinnakiri.

Uued segaolmejäätmete teenustasude hinnad hakkavad Kunda linnas kehtima 1. augustist 2017. a
 

AS Eesti Keskkonnateenused esitas 3. veebruaril 2017. a Kunda Linnavalitsusele taotluse segaolmejäätmete teenustasude suurendamiseks vastavalt konteineri suurusele kas 37 või 38% võrra. Hinnatõusu põhjenduseks toodi jäätmete käitluskulu oluline kasv. Taotlust arutati mitmel Linnavalitsuse istungil, küsiti lisaandmeid ja peeti läbirääkmisi.
   Lähtuvalt Kunda LV ja AS EKT vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingust (kehtib kuni 31.12.2018) saab vedaja taotleda teenustasu suurendamist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid. AS ETK viitas ka oma õigusele 1. septembrist 2017 lepingust taganeda juhul, kui hinnatõusus kokkuleppele ei jõuta. Samas pidi ettevõte korraldatud jäätmeveo hankepakkumise tegemisel arvestama teatud muudatustega turusituatsioonis ning teadlik olema Kunda linna korraldatud jäätmeveo rakendamise korrast, mille alusel ei saa jäätmevedaja taotleda teenustasu muutmist enam kui 10% võrra pakkumuse hinnast