UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kunda linn kaardistas tänavavalgustuse

Märtsi lõpus sai Kunda linn tänavavalgustuse kaardistuse, mis on kodanikele nähtav linna kodulehel, tänavavalgustuse alajaotuse all. Selline kaardistus annab kodanikele võimaluse kiirelt ja täpselt tänavavalgustusega seotud muredest teatada. Nii saab linnavalitsus probleemidega operatiivselt tegeleda.

Kaardistati kogu tänavavalgustus, mis jaguneb 16 piirkonnaks. Igal piirkonnal on oma nimi, kaart. Kaartidel on punasega märgitud liinid ja postid ning igal postil on oma numbrikood.

Kodanik, kes märkab tänavavalgustusega seotud probleemi, saab kodulehel www.kunda.ee tutvuda tänavavalgustuse piirkondade kaartidega, tuvastada probleemse koha ning teavitada linnavalitsust.

Probleemist teatamisel tuleb linnavalitsusele edastada vastav numbrikood, mis on märgitud kaardile punase täpi juurde.

Mida täpsemat infot edastatakse, seda kiiremini saab probleemiga tegeleda.

Selline kaardistus annab võimaluse probleemid täpselt registreerida ja selgitada, kus on neid kõige rohkem. Probleemide register on aluseks vigade analüüsil ja õigete parandustööde teostamisel ning aitab tänavavalgustuse arendust suunata ja uusi valgustusprojekte planeerida.