UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kunda linnas on aprilli kuu olnud traditsiooniliselt heakorrakuu

TÄHELEPANU 
 
Kunda linnas on aprilli kuu olnud traditsiooniliselt heakorrakuu. Ootame väga, et kõik korteriühistud korrastavad oma majaümbrused ja likvideerivad talvise prahi. Kokku korjatud kulu ja lehesodi tuleb ühistutel oma jõududega vedada linna Jäätmejaama. Kotti pange kõik see, mida on võimalik komposteerida. Olmeprügi koht on prügikastis.
 
Tulenevalt ehitusseadusest peab iga omanik hooldama temale kuuluva kinnistu ja sõidutee vahele jääva kõnnitee. Et tolm tänavalt endale või naabritele tuppa ei lendaks, tuleb praht kokku koguda ja kõnniteed puhtaks pühkida. Ka kõik asutused ja ettevõtted peavad korraldama oma territooriumi ja hooldusalade (kinnistuga piirnevate kõnniteede) koristamise. Kas tellitakse see töö haljastusfirmalt või korraldatakse talgud, on ettevõtte enda otsustada.
Tehkem kõik selleks, et linn saaks puhtaks.
 
Meeldetuletuseks kõigile: 
Ärge risustage metsaaluseid ja teeservasid jäätmetega, ärge tekitage uusi prügimägesid. 
Suuremate jäätmekoguste korral tuleb arvestada sellega, et Kundale lähim nõuetele vastav jäätmekäitluskoht on Lääne- Viru jäätmekeskus. Ohtlikke jäätmeid (k a külmkapid ja telerid ) on võimalik tasuta ära anda Koidu tn 55 kogumispunktis.
 
Ärge unustage, et kulu põletamine on kõikjal keelatud ning et tuulise ja kuiva kevadilmaga võib ka lõkke tegemine ohtlikuks osutuda. 
 
7. mail on Teeme ära talgupäev.
Kõik soovijad võivad osaleda Kunda supelranna heakorrastustöödel.