UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kunda linnavalitsus võtab tööle ehitusnõuniku

Kunda linnavalitsus võtab osalise tööajaga tööle ehitusnõuniku (0,8 kohta).
 
Tööülesanded:
Ehitusliku ja planeerimisalase iseloomuga teenistusülesannete täitmine. Täpsem teenistusülesannete kirjeldus on ametijuhendis. Ametikoha koormus on 0,8 kohta.
 
Nõuded kandidaadile:
Erialane kõrgharidus
Valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine
Oma valdkonda puudutavate eelnõude ettevalmistamine linnavalitsuse istungiks ja volikogu istungiks
Kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õiguaktide tundmine
Haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus
Eesti keele oskus C1-tasemel. Vene keele oskus suhtlustasandil
Algatus- ja analüüsivõime, pingetaluvus, hea suhtlemis ja eneseväljendusoskus
Kehtiva autojuhiloa olemasolu
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha valdkonnas kohalikus omavalitsuses
 
Omalt poolt pakume:
Huvitavat ja vastustusrikast tööd
Võimalusi enesearenguks ja teostuseks
Sõbralikku ja toetavat meeskonda
Kaasaegseid töövahendeid ja tingimusi
35- kalendripäeva puhkust
 
 
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
 
Kontaktisiku nimi: Jüri Landberg-linnapea, Tormis Otsma-linnasekretär
 
Kontaktisiku eposti aadress: jyri@kunda.ee, tormis@kunda.ee
 
Tingimused ja lisainfo:
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise.
2. Elulookirjeldus (CV).
3. Tunnistus ja diplom vajaliku hariduse kohta.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20. juuni 2014.a aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linnavalitsus, 44107, Kunda linn. Märgusõna "Ehitusnõunik" või elektrooniliselt linnavalitsus@kunda.ee või tormis@kunda.ee. Info tel 5278287 või 3255960.