UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kunda linnavalitsus võtab tööle linnasekretäri

Kunda linnavalitsus võtab täiskohaga tööle linnasekretäri

Elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide ja palgasooviga saata hiljemalt 25. jaanuaril kell 16:00 aadressil linnavalitsus@kunda.ee või Kunda linnavalitsus, Kasemäe 19, Kunda, 44107 märgusõnaga „Linnasekretär". Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Tööülesannete lühikirjeldus
·Määratud linnasekretäri ametijuhendis, millega saab tutvuda Kunda linna veebilehel aadressil www.kunda.ee või http://goo.gl/1IJDIZ


Nõuded kandidaadile
·Vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 toodule;
·Eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus suhtlemistasandil,
vene keele oskus kesk-tasemel ühes ametialase sõnavara valdamisega;
·Oskus planeerida tööprotsessi ja koostada perspektiivplaane;
·Arvuti kasutamise oskus ja ametikohal vajalike andmekogude ning bürootehnika kasutamise oskus;
·Väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, pingetaluvus, ausus, energilisus;
·Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Lisainfo

Kaido Veski, 5656 7467