UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Linna eelarve 2015 a.

Linnaeelarve koostamisel lähtutakse Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ja linna arengukavadest.Kunda linn koostab iga aasta eelarvestrateegia nelja eelseisva aastakohta, mis on aluseks ka iga aastasele eelarve koostamisele.
 
Eelarve strateegia koostamisel arvestatakse rahandusministeeriumi ja Eesti panga
majandusorognoosidega.
 
Linnaeelarve koostamisel tuleb tagada linna igakülgne areng ja kõigi riigi poolt ette nähtud
ülesannete täitmine.