UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Linnavara võõrandamiseks avaliku suulise enampakkumise TEADE

Kunda Linnavalitsus kuulutab 08. detsembri 2015.a korraldusega nr 156 välja avaliku suulise enampakkumise Vihula vallas Toolse külas asuva Kunda linnale kuuluva Laagri kinnistu, kinnistusregistriosa number 3712231, pindalaga 18 221 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, katastritunnusega: 88703:003:0146 võõrandamiseks. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kunda Linnavolikogu 9. jaanuari 2007.a määrusele nr 2 "Kunda linnavara kasutamise kord". Kunda linnavara võõrandamiseks avalik suuline enampakkumine toimub 12. jaanuaril 2016. a kell 13.00 Kunda Linnavalitsuses, aadressil Kasemäe tn 19 Linnavolikogu saalis.

Avaliku suulise enampakkumise alghinnaks määratakse 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot ja enampakkumisel osalemise tagatisraha suuruseks 10 % avaliku suulise enampakkumise alghinnast ehk 6000 (kuus tuhat) eurot.

Avaliku suulise enampakkumise täpsemate tingimustega on võimalik tutvuda Kunda Linnavalitsuses, tööpäeviti aadressil Kasemäe tn 19 ja Kunda linna kodulehel www.kunda.ee. Lisainfo Kunda linnasekretärilt tel 325 5964.