UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Maavanem Marko Torm tunnustab häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid

Lääne-Viru maavalitsus soovib märgata ja esile tuua häid maakonna ettevõtjaid ja tublisid töötajaid ning kutsub üles esitama kandidaate „Hea ettevõtja" ja "Tubli töötaja" tunnustamiseks.

„Hea ettevõtja" konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad töökohti ja kelle najal püsib majandus.

Kolmes järgus kavandatud rinnamärk "Hea ettevõtja 10/15/20 aastat" antakse ettevõtjale (51% osanik, tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt vastavalt 10, 15 või 20 aastat. Head ja edukat ettevõtjat ning ettevõtet iseloomustavad korrektne maksekäitumine, hea ettevõtluskultuur, panus piirkonna tööhõivesse, kohalikku arengusse ja ühiskondlikku ellu.

Rinnamärgi "Tubli töötaja" kandidaadiks on võimalus esitada inimest, kes on töötanud konkreetses ettevõttes või asutuses vähemalt kümme aastat, kelle panus antud organisatsiooni arengusse on olnud märkimisväärne ja kes on olnud ühiskondlikult aktiivne. Nimetatud rinnamärke antakse kalendriaastas kuni 15.

Ettepaneku koos põhjendusega rinnamärgi andmiseks võib esitada ettevõte, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing või mõni muu organisatsioon.

Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitada Lääne-Viru maavalitsusele hiljemalt 18. septembri kella 17.00ks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil: info[ät]laane-viru.maavalitsus.ee.

Põhjenduses tuleks ära märkida, kellele ja mille eest rinnamärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.

Otsuse rinnamärgi andmise kohta teeb Lääne-Viru maavalitsuse moodustatud komisjon 20. septembril ja tunnustamine leiab aset 5. oktoobril Aqva konverentsikeskuses.

Lääne-Viru maavalitsus alustas „Hea ettevõtja" ja „Tubli töötaja" rinnamärkidega maakonna tublide inimeste tunnustamist 2011. aastal.