UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Tänavakaubandusest Kunda linnas

Tänavakaubandust reguleerib kaubandustegevuse seadus ning nimetatud seaduse alusel võttis Kunda Linnavolikogu vastu määruse ,,Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord ja võeti vastu määrus ,,Müügipileti hinna kehtestamine''. Nimetatud määrused hakkasid kehtima 01.05.2016 ning nendega saab tutvuda Riigi Teatajas või Kunda linna kodulehel Tänavakaubandus rubriigis: http://www.kunda.ee/et/tanavakaubandus
 
Tooksin välja olulisemad muudatused: 
Määruses müügipileti hinna kehtestamine on kaasajastatud hinnad. Eelmises määruse redaktsiooni järgi oli võimalik muretseda nädalapilet ja kuupilet, kuid uue määruse kohaselt saab muretseda ka päevapileti, mis olenemata kaubagrupist maksab 3 eurot. Võimalik on muretseda nädalapilet maksumusega 12 eurot ning kuupilet maksumusega 25 eurot. 
 
Määrus sätestab, et pensionär, kes rahvastikuregistri andmetel on Kunda linna elanik, vabastatakse oma aiasaaduste ning enda korjatud metsasaaduste müümisel müügipileti kohustusest. Samuti vabastatakse müügipileti kohustusest Kunda linna registreeritud õpilasfirmad.  Avaliku ürituse müügipileti hindadega saate tutvuda määruses § 4. 
 
Lisaks sularahale on nüüd võimalik müügipileti eest tasuda ülekandega Kunda Linnavalitsuse arvelduskontole EE252200221011939622 (Swedbank AS). Lisaks paberkandjal olevale müügipiletile on võimalik taotleda ka elektroonilist müügipiletit. Müügipileti taotlus tuleb saata Kunda Linnavalitsuse elektronposti aadressile: linnavalitsus@kunda.ee , tasudes eelnevalt linnavalitsuse arvelduskontole müügipileti hinna. Taotluses tuleb välja tuua oma e-posti aadress.  Elektrooniline müügipilet väljastatakse kolme tööpäeva jooksul. 
 
Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi korda on sisse toodud säte, et Kunda linnas on seente, marjade, teiste aia- ja metsasaaduste ning muude esemete kokkuost transpordivahendiga lubatud ainult Kunda Linnavalitsuse loal.
Kunda linnas on tänavakaubandus lubatud Kunda Linnavalitsusega kooskõlastatud asukohas ning üldjuhul lubatakse kaubelda Konsum kaupluse juures platsil (Pioneeri tn), kuid erandjuhtudel võib linnavalitsus lubada ka mujal kauplemist (linna üritused, laadad). 
 
Kaubandustegevuse seadus sätestab tänavakaubanduse müügi piirangud (vaata KaubTS § 19) ja avaliku ürituse müügi piirangud (KaubTS § 20 lg 4). Seaduse rikkumine võib kaasa tuua füüsilisele isikule rahatrahvi kuni 1200 eurot ning juriidilisele isikule rahatrahvi kuni 3200 eurot. 
Tänavakaubanduse korras ei tohi müüa salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid, arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal, kasutatud tööstuskaupu ning loomi loomakaitseseaduse tähenduses, alkoholi, tubakatooteid, ravimeid jm eriseadustega keelatud kaupa.  Tänavakaubanduse korras võib istikuid müüa selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud müügikohas. 
 
Ilma müügipiletita kauplemise eest võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 200 eurot ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 640 eurot. Seega oluliselt odavam on muretseda müügipilet. 
 
Meeldivat kauplemist
 
Tiit Jõgi
Kunda Linnavalitsuse järelevalveametnik