UUDISED JA TEATED

« Tagasi

MEELDETULETUS LEMMIKLOOMADE OMANIKELE

Kunda linnas kehtib koerte- ja kasside pidamise eeskiri.
Loomapidamine ei tohi ohustada inimeste, sealhulgas loomapidaja enda ega ka looma ning teise loomapidaja looma elu või tervist. Looma tuleb pidada keskkonda, heakorda ja avalikku rahu kahjustamata.
Lugupeetud loomaomanikud, ärge jätke oma lemmikuid järelevalveta. Koeri võib viia jalutama hoovidesse, tänavatele jm kohtadesse, mis pole rahvarohked, kusjuures koerad peavad olema keti või rihma otsas (vajadusel suukorv). Iga loomaomanik peab koristama oma lemmiku väljaheited ise. Vabalt jalutama võib koera lasta ikkagi metsa alla või linnaäärsele platsile, kuhu ta on koos teiega läinud aega veetma. 
Igal aastal vajavad teie lemmikud vaktsineerimist marutaudi ja muude tõbede vastu. 
 
Koerte ja kasside vaktsineerimine toimub 
1. mail 2016 ajavahemikus kella 10.00 – 13.30   
KUNDA LINNAS staadioni esisel platsil.
Marutaudi vastast süsti tehakse tasuta.
Muude viirushaiguste vastane kompleksvaktsiin on tasuline.  
 
Kunda linna teenindama on määratud loomatohter Tarvo Tonka. Tohter palus kõigile loomaomanikele meelde tuletada, et kõige tõhusamalt mõjuvad vaktsiinid, kui ca 10 päeva enne vaktsineerimist on loomale tehtud siseparasiitide tõrje (ussirohi). Selleks ei pea olema retsepti, ussirohtu võib igaüks ise osta Rakverest Kondivalu apteegist. 
Kõik loomad on oodatud, kedagi ei jääta vaktsineerimata kui on õigeks ajaks kohale tulnud.
 
1. mail saab oma lemmiklooma ka kiibistada.  Koos kiibiga väljastatakse loomale vastavalt soovile kas siseriiklik või europass. Mikrokiibi paigaldab loomatohter. 
 
Kõik Kunda linna haldusterritooriumil peetavad lemmikloomad peavad olema registreeritud Kunda linna lemmikloomaregistris, mis on ühendatud kohalike omavalitsuste Lemmikloomaregistriga. Aadressilt www.llr.ee saab loomaomanik ise kontrollida, kas tema loom on juba Kunda linna registrisse kantud ning kas registriandmed on päevakajalised. 
Kiibistatud looma saab loomaomanik Riigiportaalist www.eesti.ee ise tasuta registreerida. Teenuse leiate, kui lähete Riigiportaali www.eesti.ee, sisenete ülevalt "Kodaniku" osasse ja valite "X-tee teenuste" alt "Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregister".  Riigiportaalist saab omanik vaadata ja muuta oma juba registris oleva(te) looma(de) täpseid andmeid ning teavitada looma surma korral. Portaali saab siseneda kas ID-kaardi, Mobiili-ID või oma internetipanga kaudu.