UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Uued hinnad Kundas

Jaanuari lõpus selgitasime soojuse hinna igakuise muutuse põhjuseid. Viimatine hinna muutus oli 1.veebruaril.

Praegu saame teatada, et lõpuks on euro ja dollari kurss stabiliseerunud ja seetõttu on gaasi hind langenud. Nii nagu detsembris saame ka aprillis müüa soojust piirhinnast odavamalt. Aprillikuu soojuse müügihinnaks kujunes vastavalt gaasi hinnale 73,63 €/MWh.

Samal ajal saime peale pikka kooskõlastamise protsessi 17.04.2015. Konkurentsiameti kooskõlastatuse uuele piirhinnale 78,10 €/MWh, mis on senikehtinust 1,34 €/MWh võrra kallim. Tõusu põhjuseks on kooskõlastuse taotlemise ajal kehtinud kõrgem gaasi hind, mõnevõrra langenud soojuse tarbimine ja need kulutused mis on juba tehtud Kunda linna kaugküttesüsteemi üleviimiseks puiduhakkele. Rajatud on uus gaasikatlamaja, mis võimaldab peale hakkekatlamaja valmimist vanad, 1981. ja 1984. aastal rajatud, katlad seisma panna.

Seoses maagaasi hinna langemisega usume, et kooskõlastatud piirhinda ei pea niipea rakendama. Pigem prognoosime gaasi hinna languse jätkumist, mistõttu saame soojuse müügihinda alandada veelgi järgnevatel kuudel. Konkreetse müügihinna avaldame igakordselt järgmise kuu alguses oma kodulehel.

Arbo Reino

Adven Eesti AS – Advanced Energy Solutions

Kassi tn 1, 12618 Tallinn