UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Uuendused majandustegevuse registris

Majandustegevuse registri (MTR) uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1.juulist 2014.
 
Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja (jaekaubandus, hulgikaubandus, teenindus, toitlustamine, kaubanduse korraldamine). Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemisel.
Erandiks jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakamüügiga tegelevatele ettevõtjatele.
Majutusasutused, kes soovivad alkohoolseid jooke müüa, peavad selle kohta MTR-ile teate esitama.
Kõigi eelnevalt MTR-is registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse üle uuenenud registrisse automaatselt ning sellega seoses ei ole ettevõtjatel registris lisatoiminguid vaja teha.
Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kadus, kustutati sealt automaatselt.
 
Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.
 
Seoses uuendustega kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid  enam ei menetle, küll aga on ettevõtjal võimalus kahe aasta jooksul  s.o. kuni 1. juulini 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.
 
MTR-ile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad saavad seda teha ka infovärava eesti.ee (http://eesti.ee) vahendusel ja selle toimingu eest ei tule enam riigilõivu tasuda.
 
Tugiteenust sisuliste küsimuste puhul saab, kui kirjutada Riigi Infosüsteemi Ameti aadressil: help@ria.ee ning kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele.
Samuti on maakondlikud arenduskeskused (MAK) valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste täitmisel.
Lääne-Viru Arenduskeskus asub aadressil:info@arenduskeskus.ee 
+372 325 8028; www.arenduskeskus.ee.
 
Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.
 
Muutunud on ka toitlustusettevõtete tunnustamise ja teavitamise kord. Alates juulikuust peab toitlustusettevõte taotlema Veterinaar- ja Toiduametilt tegevusluba või esitama majandustegevusteate.Varem vormistatud tunnustamisega seotud dokumente ümber tegema ei pea. Kõik varasemalt väljastatud tunnustamise otsused loetakse automaatselt tegevuslubadeks.
 
 
 
Tormis Otsma
linnasekretär
tormis@kunda.ee