UUDISED JA TEATED

Lehed sildiga Valdkond.

ARVED

Palume saata arved e-posti aadressile: kunda[ät]arvekeskus.ee võimalusel .xml formaadis. Arvele palume märkida: Maksja: Kunda Linnavalitsus reg nr 75020500 Kulu tekitaja: (kauba/teenuse tellija) - struktuuriüksuse või hallatava asutuse nimi Kontaktisik, kes...

Swedbank pakub Kundas uue lahendusena sularaha sissemaksmise võimalust automaadis

Uue lahendusena Kunda inimestele on sularaha sissemaksmise võimalus Konsumi kaupluse sularaha automaadis (Mäe 33). Sularaha saab jätkuvalt välja võtta nii Konsumi kui Grossi Toidukaubad kaupluses asuvast automaadist (Kasemäe 19). Alates 01. novembrist 2015 pakub Swedbank Kundas ka...

Linnavara võõrandamiseks avaliku suulise enampakkumise TEADE

Kunda Linnavalitsus kuulutab 08. detsembri 2015.a korraldusega nr 156 välja avaliku suulise enampakkumise Vihula vallas Toolse külas asuva Kunda linnale kuuluva Laagri kinnistu, kinnistusregistriosa number 3712231, pindalaga 18 221 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa,...

Swedbank Kundas

Swedbank pakub nõustaja teenust kaks korda kuus Kundas järgnevalt: Eakate Päevakeskuses  (Mäe 11, Kunda) 13. ja 27. novembril  9.30-13.00    Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik  tellida pangakaarte, teha arvuti abil...

Tänasest langeb Kundas soojuse hind

*Tänasest langeb Kundas soojuse hind * *Maagaasi sisseostuhinna odavnemise tõttu langetab Adven tänasest soojuse hinda Kunda võrgupiirkonnas. Soojuse hind langeb nii era- kui äriklientidele 15%. * Tänasest kehtima hakkav soojuse hind Kunda piirkonnas on 61,73 eurot/MWh. Adven...

Tähelepanu aiamaa kasutajad!

Teadmiseks kõigile inimestele, kelle aiamaad asuvad Selja tee ja  staadioni vahele jääval alal: Järgmisel kevadel palume sellele alale peenraid mitte rajada, kogu maa-ala tasandatakse ja planeeritakse siledaks. Palume koristada aiamaalt kõik teile kuuluv. Kodanikud, kes...

Teadmiseks arve esitajatele!

Alates 01.09.2015 võtab Kunda linnavalitsus kasutusele e-arvete halduskeskkonna. Seoses sellega palume saata arved PDF formaadis aadressil     kundalv@e-arvekeskus.eu

Ehitusega seonduvad muudatused alates 1. juuli 2015

Eelnevalt on sellel teemal juba palju räägitud, et muutub ehitusseadus ja sellega koos ka teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord. Kellel ehituslikud tegevused vajalikud on soovituslik tutvuda kõige uuega,  mis hakkab...

Suvel saab bussiga taas Kunda randa

Alates 3. juulist sõidab liin nr 15 marsruudil Rakvere – Kunda Reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti Rakverest kell  10.00 ja 15.00 väljumisel Kunda randa  (Kunda Pargi peatusest vastavalt kell 10.40 ja 15.40). Sõiduplaan kehtib augusti lõpuni. Info...

Kunda postkontor on puhkusel 1.07-22.08

Seoses puhkustega on Kunda postkontor vahemikus 01.07.2015-22.08.2015 ajutiselt avatud: E,T,N,R 9:00-15:00 K 9:00-18:00 L 9:00-12:00 P suletud Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik kirjakandja tasuta...

Pangabussi graafik

Adven langetab soojuse hinda kahes Lääne-Virumaa piirkonnas

Energiaettevõte Adven langetab 3. juulist 2015 soojuse piirhinda kahes Lääne-Virumaa piirkonnas. Soojus muutub odavamaks nii Väike-Maarja kui ka Kunda kaugküttepiirkondades. Uus soojuse piirhind Väike-Maarja kaugküttepiirkonnas on 62,50 eurot/MWh ja Kundas 72,50 eurot/MWh. See on...

Ehitusseadustiku rakendumine 01.07.2015

Alates 01.07.2015 hakkab kehtima uus ehitusseadustik, mis võrreldes täna kehtiva ehitusseadusega teeb kohaliku omavalitsusega asjaajamise lihtsamaks, kuna alates 01.04.2016 rakendub elektrooniline teavitamine ning loa taotlemine (täna paberkandjal). Uue seaduse üheks eesmärgiks ongi vähendada...

Lasteaed Kelluke teatab

Kunda linna lasteaed Kelluke Võtab alates 1.septembrist 2015.a  konkursi korras tööle õpetaja (1,0 ametikohta), õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks (1,0 ametkohta)  ja logopeedi (0,4 ametikohta) Eeldame head suhtlemisoskust, positiivset ellusuhtumist, ...

VEELKORD PAKENDIJÄÄTMETEST

Jäätmete sorteerimine Kunda linnas ei ole enam ammu uudis - aga... Kahjuks on ikka veel kodanikke, kes eiravad igasuguseid nõudeid ja ladustavad jäätmeid selleks mitte ettenähtud konteineritesse. Tuletaks veelkord meelde, kuidas sorteerida pakendeid ja millised pakendid millistesse...

Uued hinnad Kundas

Jaanuari lõpus selgitasime soojuse hinna igakuise muutuse põhjuseid. Viimatine hinna muutus oli 1.veebruaril. Praegu saame teatada, et lõpuks on euro ja dollari kurss stabiliseerunud ja seetõttu on gaasi hind langenud. Nii nagu detsembris saame ka aprillis müüa soojust piirhinnast...

Hiline talguõhtu Kunda Ühisgümnaasiumis

Esmaspäeval, 4. mail kogunes peale päevatööd üle kahekümne tegusa inimese Kunda Ühisgümnaasiumi õpetajate ja juhtkonna seast, hoolekogust, vast loodud Kunda Hariduse Toetusseltsist, õpilasesindusest ning hariduskomisjonist, et üheskoos korrastada kooli pööning. Kui esialgseks eesmärgiks...

Riigihanked

Kunda Linnavalitsus avaldas hanketeated: 1) „Kunda Ühisgümnaasiumi arvutite rendihange tähtajaga kolm aastat" korraldamine 2)   „Kundas asuva kahekorruselise elamu lammutustööd". 3)  "Kunda linna energia arengukava 2015-2020 Kunda linna...

Enampakkumise teade

Linnavalitsus kuulutab välja  "Kunda rannamaja suveks rendile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise" Tingimustega ja korraga tutvu siin

Kunda linn kaardistas tänavavalgustuse

Märtsi lõpus sai Kunda linn tänavavalgustuse kaardistuse, mis on kodanikele nähtav linna kodulehel, tänavavalgustuse alajaotuse all. Selline kaardistus annab kodanikele võimaluse kiirelt ja täpselt tänavavalgustusega seotud muredest teatada. Nii saab linnavalitsus probleemidega operatiivselt...

Tootmis- ja laopinna otsing

Otsime alustavale ettevõttele ruume tootmise alustamiseks oktoobrikuus 2015. Tooteks on plastvoolikud. Soovitud asukoht on *Tallinnas või Tallinnast kuni 100 km kaugusel ehk Harjumaa, Lääne Virumaa, Järvamaa, Raplamaa, Läänemaa. Siseruumi on vajalik orienteeruvalt 1300 – 2000 m2 ning...

Looduskaitse

Looduskaitse   Kunda territooriumil asuvad looduskaitsealused alad:  Kunda linnapark,  Kunda tammik,  Toolse looduskaitseala piiranguvöönd (osaliselt) ning  Kunda jõe Natura 2000 kaitseala.

Prantsuse investor otsib moodulmajade karkasside tootmiseks/koostamiseks rendipinda

Prantsuse tööstuskontsern kavatseb käivitada Eestis moodulmajade puit karkasspaneelide tootmise ning otsib selleks sobilikku kasutusvalmis rendipinda soodsate tööjõu-, rendi- ja transpordikuludega piirkonnas. Esialgne planeeritud tootmismaht on ca 40 moodulmaja detailid (kõrgusega 2,8 – 3...

Linna eelarve 2015 a.

Linnaeelarve koostamisel lähtutakse Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ja  linna arengukavadest.Kunda linn koostab iga aasta eelarvestrateegia nelja eelseisva aastakohta, mis  on aluseks ka iga aastasele eelarve koostamisele.   Eelarve strateegia...

Uuendused majandustegevuse registris

Majandustegevuse registri (MTR) uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1.juulist 2014.   Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või...

Kunda linnavalitsus võtab tööle ehitusnõuniku

Kunda linnavalitsus võtab osalise tööajaga tööle ehitusnõuniku (0,8 kohta).   Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase iseloomuga teenistusülesannete täitmine. Täpsem teenistusülesannete kirjeldus on ametijuhendis. Ametikoha koormus on 0,8 kohta.   Nõuded...

Veeteenuse hinnad alates 1. juulist

OÜ Kunda Vesi teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 29.maist 2014 nr 9.1-3/14-010 kehtivad alates 1.juulist 2014 OÜ Kunda Vesi Kunda linna tegevuspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:   1) Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,287 €/m3;   2) Tasu...

Kunda Nordic Tsement korraldab keskkonnapäeva

AS Kunda Nordic Tsement korraldab kolmapäeval, 21. mail keskkonnapäeva, kus tsemendi tootmisega kaasnevate teemade käsitlemisele lisaks keskendutakse seekord tsemendi lendtolmu kasutamisele põllumajanduses. AS-i Kunda Nordic Tsement olevikust ja tulevikust annab ülevaate tegevdirektor...

Enampakkumise teade

Kunda Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Kunda rannamaja rendile andmiseks, ranna külastajatele toitlustusteenuse osutamiseks, perioodil 1.06- 31.08 2014 alghinnaga 90 € kuus. Pakkumine esitada hiljemalt 12.mai kell 10.00, märgusõnadega rannahoone pakkumine....