Riigihanked

Kunda linnavalitsuse korraldatavad hanked on leitavad
e-riigihangete keskkonnast riigihanked.riik.ee

Kunda Linnavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke Kunda Ühisgümnaasiumi katuse rekonstrueerimiseks.Hankedokumendid Riigihangete registris (viide) 

 

Lihthanked

 

http://www.e-hanked.ee/lihthanked
Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - discgolfipargi rajamine Kasemäe piirkonda".

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 discolfipark".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-aladega tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - välijõusaali rajamine linna staadionile".

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 välijõusaal".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-alaga tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee