Riigihanked

Kunda linnavalitsuse korraldatavad hanked on leitavad
e-riigihangete keskkonnast riigihanked.riik.ee

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Ehitajate tn haljasmaa korrastamine".

Töö teostamise asukoht Kunda linn. 
Hankedokumendid on leitavad aadressil …
Tööde kirjeldus on leitav hankedokumentide lisas 1 – Tööobjekt ja tööde kirjeldus
Tööde lõppaeg on 22. juuni 2017
 
Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.
 
Pakkumus esitada hankedokumentides toodud pakkumuse maksumuse tabelina, esitamise tähtaeg on 2. mai 2017 kell 11.00.
 
Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks „Pakkumus 19.04.2017". Täiendav informatsioon: Sirje Liiskmaa, tel 521 9319, e-post sirje[ät]kunda.ee
 

Lihthanked

 

http://www.e-hanked.ee/lihthanked

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - discgolfipargi rajamine Kasemäe piirkonda".

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 discolfipark".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-aladega tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee

Kunda Linnavalitsus kutsub osalema hankes „Kunda tervisepargi täiendamine - välijõusaali rajamine linna staadionile".

Pakkumused koos kõigi nõutud lisadega saata hiljemalt 12. juuniks kella 16.00-ks digiallkirjastatuna e-posti aadressile: linnavalitsus[ät]kunda.ee. E-kirja pealkirjaks: „Pakkumus 12.06.2017 välijõusaal".

Hankedokumentatsioon on kättesaadav Kunda linna veebileheküljel hangete menüüjaotuses.

Täiendav informatsioon ja kokkuleppimine maa-alaga tutvumiseks:

spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, tel 5826 4040, e-post jakov[ät]kunda.ee