Kaevetööd

Kaevetöid linnas korraldatakse vastavalt Kunda linna kaevetööde ja tänavate sulgemise eeskirjale. Täpsemalt saab eeskirjaga tutvuda SIIN.

Kaevetööde teostamiseks taotluse blankett on leitav linna kodulehel SIIN. Taotlus esitada koos kooskõlastuste ja asukoha skeemiga.

Tänavate sulgemise taotluse blankett asub SIIN. Tänavate sulgemise taotlusele lisada liikluse ajutise ümberkorralduse skeem.

Teavet kaevetööde ja tänavate sulgemise kohta saab heakorranõunik Sirje Liiskmaalt     tel 32 55 967 või  52 19 319 või e-posti aadressil sirje@kunda.ee.