Kunda kirik

Vana sadamatee ääres on hea akustika ja kitsa torniga kivikirik, mille sisseõnnistamine toimus 1928. aastal. Enne oli Kundas puukirik, mille asukohal on tänapäeval vaid vundament. Kundas on ainuke eripärase ehitusliku lahendusega kirik Eestis. Sakraalehituslike kaanonite kohaselt asub tavaliselt altar idas, Kunda kirik on aga ehitatud "tagurpidi" − altariga läänes. Altaripildi asemel on Kunda kirikus kutsuva Kristuse kuju − väike koopia taani skulptori (Albert) Bertel Thorvaldseni (1770−1844) skulptuurist. Kirikus on 500 istekohta ning hea akustika. Kunda kirik on ainuke Eestis, kus kirikukell pole mahtunud kellatorni, vaid on toodud kandetala abil katuse kohale kellatorni kõrvale.