Kuidas sorteerida jäätmeid

KUIDAS SORTEERIDA, MIDATEHA SORTEERITUD JÄÄTMETEGA

Pakendite kogumine

Pakendite tagasivõtmist Kundas korraldavad Tootjavastutusorganisatsioon  (TVO MTÜ) ja Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO MTÜ).

Muudest jäätmetest eraldi kogutud pakendid (segapakendid) peavad olema tühjad, puhtad ja kokku pressitud.  Pakendid saab ära anda tasuta, leia sobiv konteiner SIIT

Pakendikonteinerisse kogutakse ainult puhtaid ja veega üle loputatud pakendijäätmeid: plastist joogipudeleid ja kanistreid, küpsise-, salati-, jogurti-, või- ja einekarpe, šampoonipudeleid, joogikõrsi, plastist ühekorranõusid, majoneesi-, ketšupi- ja õlipudeleid, plastist pudelite ja kanistrite korke, läbipaistvaid ja värvilisi pakkekilesid ja ostukotte ning vahtplasti ehk paisutatud vahtpolüstüreeni.

Metalltaarast sobivad alumiiniumist ja plekist joogipurgid ja topsid, toidu- ja joogipakendite kaaned ja korgid, konservikarbid ning hulgipakendi metallist lindid ja klambrid.
Kartongtaarast kogutakse mahla-, veini-, piima- ja jogurtipakendeid ning kartongist kiletatud karpe.

PAKENDIKONTEINERISSE EI TOHI KOGUDA SEGAOLMEJÄÄTMEID EGA OHTLIKKE AINEID, SAMUTI MÄÄRDUNUD JA VETTINUD PAKENDEID.
 

Pandipakendite kokkuost kaupluste juures  :

Kunda Konsum - Mäe 33

Grossi Toidukaubad - Kasemäe 12

Vanapaber- ja papp 

Papi- ja vanapaberi kogumiskonteiner asuvad suuremate korterelamute juures ja Kunda Jäätmejaamas.

Vanapaberi konteinerisse sobivad:
ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid;
töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber;
ümbrikud, kaanteta raamatud;
pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberikotid jm. puhtad paberpakendid.

VANAPABERI KONTEINERISSE EI SOBI MÄÄRDUNUD JA VETTINUD PABER VÕI PAPP, KILE, FOOLIUM, KARTONGIST JOOGIPAKENDID.

Ohtlikud jäätmed

Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid saavad Kunda linna elanikud ära anda  tasuta.

Loe siit, milliseid ohtlikke jäätmeid kogumispunkti saab viia

Juriidilised isikud on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma ohtlikke jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Lähim teeninduspunkt on Lääne-Viru Jäätmekeskus.  Teenus on tasuline.

Probleemtooted

  • Probleemtoodete hulka kuuluvad:
  • Patareid ja akud
  • Polüklooritud bifenüüle (PB-sid)sisaldavad seadmed
  • Mootorsõidukid ja nende osad(sh rehvid)
  • Elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende varuosad
  • Vanarehvid

Vanad ravimid ja haiglajäätmed

Eraisikud saavad vanad ravimid üle anda ohtlikue jäätmete kogumispunkti. Perearstid, apteegid ja teised raviasutused peavad tekkinud meditsiinijäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Aia- ja haljastusjäätmed

Aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed: oksad, muruniide, puulehed ja muud taimsed jäänused (sh õunad jmt)

Aia- ja haljastusjäätmeid on füüsilistel isikutel ja korteriühistutel võimalik viia Kunda Jäätmejaama kompostimisväljakule. Eraldi tuleb välja sorteerida ja üle anda puuoksad. Aia- ja haljastusjäätmeid võetakse vastu tasuta. Info (LINK).

Ühepereelamutes tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piires. Aia – ja toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult spetsiaalsetes kinnistes kompostimisnõudes – kompostrites. Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.  Kompostrid või aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni- tellise- klaasi- ja muude ehitusmaterjalide jäätmed ning täitematerjalid ja väljaveetav pinnas, mis tekib ehitamisel ja remontimisel ning mida ehitusobjekti tööde tegemiseks ei kasutata.

Ehitusjäätmeid (kuni 100 kg ühelt inimeselt) saab tasuta ära anda Kunda Jäätmejaamas. Suurema koguse puhul tuleb tellida eraldi teenus jäätmeluba omavalt ettevõttelt ning toimetada ehitusjäätmed Lääne-Viru Jäätmekeskusesse või lähimasse europrügilasse (Uikalassse, Ida-Virumaale).

Metall

Vanametalli, nii musta kui ka värvilise kokkuostu teostab AS Kuusakoski Rakvere osakond.

Metalli jäätemeid võetakse vastu L-V jätmekeskuses

Tekstiil

Kodumajapidamises tekkivad tekstiilijäätmed (riietusesemed) jäätmeid võetakse vastu L-V jätmekeskuses