Lemmikloomad

 

9. mail 2011. aastal võttis linnavolikogu vastu uue määruse "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Kunda linnas". Eeskirjas on ära toodud loomaomanike kohustused ja õigused. Uue kohustusena on lisatud § 6 Lemmikloomade märgistamine ja registreerimine. Kõik Kunda linna haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema tegevusluba omava veterinaararsti poolt kiibistatud ja registreeritud Kunda linna lemmikloomaregistris. Kunda register on ühendatud kohalike omavalitsuste Lemmikloomaregistriga. Registreerida saab eelnevalt kiibistatud lemmikloomi.

Kunda linna lemmikloomade registri määrus

 

Registrisse kandmine

Registrisse võib kande teha loomaomanik ise läbi riigiportaali (www.eesti.ee), logides sisse ID-kaardi või pangaparooliga. LLRi teenus asub "E-teenused" > "Kodanik"> "Perekond" all, kuid kõige lihtsam viis teenust leida, on kasutades portaali üldotsingut ning otsida sealt näiteks kas koerteregister, llr või lemmikloomaregister.

Otselink teenusele. Avanev leht tuleks allapoole kerida, seal asub ka teenusesse sisenemise link. Teenuse nimi on "Lemmiklooma andmed ja registreerimine LLR" ja selle kaudu saab loomaomanik oma uue kiibistatud looma ise tasuta registrisse lisada, tutvuda oma juba registreeritud loomade andmetega, muuta oma kontakte (telefon; e-post) ja teavitada looma surmast.

Teine variant on minna LLRi otsingulehele www.llr.ee ja sealt kiibinumbri järgi kontrollida, kas loom on ikka registris. Vastavalt otsingutulemusele tuleb ka seletav tekst ja link õigele riigiportaali teenusele.

 

Mikrokiip ja vaktsineerimine

Kõik Kunda linna territooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema mikrokiibiga märgistatud ja kantud Kunda linna registrisse.

Kunda Linnavalitsus tellib igal kevadel 1. mail Kundasse veterinaararsti, kes teostab kohapeal lemmikloomade vaktsineerimist ja vajadusel ka kiibistab loooma. 

Järelevalveta jäetud ning hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning vajadusel lemmikloomade eutanaasia läbiviimist korraldab Kunda Linnavalitsus, tellides vastavat teenust asjakohaselt asutuselt.

 

Varjupaikade MTÜ

Hulkuvate ja kodutute lemmikloomade püüdmiseks ning nende varjupaika paigutamiseks on Kunda linnal sõlmitud leping Varjupaikade MTÜ-ga. Loomad viiakse Rakvere Varjupaika. Kinnipüütud koeri ja kasse hoitakse varjupaigas kaks nädalat, mille jooksul on omanikul õigus lemmikloom tagasi saada. Looma omanik peab sel juhul ise tasuma looma püüdmise, varjupaika toimetamise, vastuvõtmise, transpordi ja pidamisega seotud kulud.

Infot varjupaikadesse toodud lemmikloomade kohta saab internetiaadressilt www.varjupaik.ee või Varjupaikade MTÜ telefon 53090510.

Väljakutse vajadusel helistada eelnevalt heakorranõunik Sirje Liiskmaale telefonil 32 55 967 või 52 19 319 või saata teade e-posti aadressil sirje@kunda.ee . Teenuse tellimise otsustab linnavalitsus.

Metslooma hättasattumisel tuleb teatis edastada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 (info aadressil: http://www.kki.ee/est/index.php?part=html&id=24)