Liikluskorraldus

Liikluse korraldamisel linna territooriumil lähtutakse vabariigis kehtivatest eeskirjadest.

Ajalooliselt on välja kujunenud, et linnas on osa tänavaid ühesuunalised (Pargi tn, Mäe tn).  Puuduvad ristmikud, kus kehtib parema käe reegel.

Liikluskorralduslike probleemide ja küsimustega pöörduda linna heakorranõuniku Sirje Liiskmaa poole telefonil 32 55 967 või 52 19 319 või e-posti aadressil sirje@kunda.ee. Alati on teretulnud head ettepanekud.

TÄHELEPANUKS KÕIGILE

Jälgida liikluskorralduslikke tähiseid. Sõidukitel registrimassiga üle 3.5 t, välja arvatud buss (ühissõiduk) on linna tänavatel lubatud sõita erandkorras ja ainult Kunda linnavalitsuse loaga.

Kalmistu teel on keelatud igasugune üle 3.5 tonniste veokite liiklus.

Ülegabariidilistel ja raskeveokitel tuleb taotleda eriveose luba. Kui eriveose kõrgus ületab 4.5m, tuleb eelnevalt võtta kooskõlastust nii Elektrilevist (madalpinge liinid), kui ka Eleringist (kõrgepinge elektriliinid) ja Elionist (sideliinid).