OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

Ohtlike jäätmete vastuvõtuks on linnal sõlmitud leping AS-ga Epler  Lorentz.

Linnas on üks ohtlike jäätmete kogumispunkt, mis asub Koidu 55 tasulise parkla territooriumil ja üks kogumiskonteiner, mis asub Raktoomi tankla territooriumil.

Kogumispunkt avatud ajal: kui parklapood töötab

Kogumispunktis võetakse vastu järgmiseid ohtlikke jäätmeid:

Ohtlikke aineid sisaldavad pakendid

Õlifiltrid

Õlijäätmed

Pliiakud

Pestitsiidid

Ravimid

Patareid

Värvijäätmed

Elavhõbeda jäätmed

Luminestsentlambid

Elektroonikaseadmed

Külmikud

Elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed.

 

Tanklas võetakse vastu:

Ohtlikke aineid sisaldavad pakendid

Õlijäätmed

Õlifiltrid

Saastunud pühkematerjal

Värvijäätmed

Patareid

Vanad akud

Kunda linna elanikud saavad ohtlikud jäätmed ära anda tasuta.

Ohtlike jäätmete käitlusteenuse eest tasub linnavalitsus.

Tulevikus on plaanis ohtlike jäätmete konteiner üle viia Jäätmejaama. Ümberkorraldustest teavitatakse linnakodanikke koheselt.