Tänavakaubandus

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Müügipileti eest tasumine

Müügipileti hind tasutakse sularahas linnavalitsuse kassasse või avalikul üritusel linnavalitsuse poolt selleks volitatud isikule.

Müügipileti eest on võimalik tasuda ülekandega Kunda Linnavalitsuse arvelduskontole EE252200221011939622 (Swedbank AS).

Makse selgituseks tuleb märkida kas tasutakse kauplemise eest tänavakaubanduses või avalikul üritusel (avaliku ürituse puhul ürituse kuupäev ja avaliku ürituse nimetus, kaubagrupi nimetus ning müügikoha suurus).

Müügipileti väljastamine

Müügipilet väljastatakse kas elektrooniliselt või paberkandjal. Elektroonilise müügipileti taotlus (allkirjastatud digitaalselt) saadetakse Kunda Linnavalitsuse elektronposti aadressile: linnavalitsus@kunda.ee 
Elektrooniline müügipilet väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Müügipileti elektroonilise kättetoimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile. Elektrooniline müügipilet peab olema digitaalselt allkirjastatud või skaneeritud.

 

Lisa 1 Taotlus müügipileti väljastamiseks tänaval ja avalikul üritusel kauplemiseks  (.doc failina SIIN)

Lisa 2 Müügipilet

Müügipileti hinna kehtestamine