Uudised ja teated

25.10.2016 Päästeamet: kemikaale käitlevate ettevõtete välise elanikkonnakaitse kava avalikustamine Kundas

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaa...  Loe edasi »

19.10.2016 Linnavara võõrandamiseks avaliku suulise enampakkumise TEADE
19.10.2016 Kunda linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Kunda Hooldekodu juhataja leidmiseks
18.10.2016 Ujulas on treeninglaager, vaata ajakava!
17.10.2016 "Meie Kodu" kättesaadav nüüd ka veebis
17.10.2016 3. novembril etendub Kunda Klubis "Fenomen"
13.10.2016 Üleskutse! Vii sügislehed jäätmejaama
13.10.2016 Esmaspäeval on Kundas mõnel teelõigul liiklus häiritud
11.10.2016 Maavanem korraldab 13. oktoobril eakatele infopäeva!
11.10.2016 Diabeedibuss tuleb Kundasse

 

HALDUSREFORM

 

 

ARVED

 

 

TÖÖKOHAD

 

 

PUHKUSED

 

Statistika

Rahvaarv: 3163
Pindala: 10,01 km²
Koole: 1