UUDISED JA TEATED

AVALIK KONKURSS KUNDA LINNAVALITSUSE EHITUSNÕUNIKU AMETIKOHALE

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Kunda linnas. Tööülesanneteks on linnavalitsuse ehitus- ja remonttööde koordineerimine, ehitus- ja remonttööde ning ehitiste projekteerimisega seotud hangete korraldamine ja nendes osalemine, teede ja tänavavalgustuse projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehituse hangete korraldamine, linna esindamine projekteerimise ja ehitustööde korraldamisel ja vastuvõtmisel, vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel, ettepanekute tegemine ehitusvaldkonna eelarve koostamise protsessis ja ehitusvaldkonna eelarve täitmise jälgimine, valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll, ehitusjärelevalve teostamine ehitusseadustiku alusel, ehitiste ehitus- ja kasutuslubade taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja nende väljastamine, linna elanike ja ettevõtete nõustamine ehitustegevuseks vajalike toimingute tegemisel ja ehitamisele esitatavate nõuete selgitamine. Oma valdkonda puudutavatele avaldustele ja kirjadele vastamine.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrg-või eriharidus;
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;
 • eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (inglise või vene keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • valdkonnapõhised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused;
 • hangete korraldamise ja läbiviimise kogemus;
 • algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • avatud koostööks, samas suutma töötada ka iseseisvalt ning olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 

Pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • erialast täiendkoolitust;
 • kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid.

Avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, palgasoov koos CV-ga esitada Kunda linnavalitsusse aadressil Kasemäe  tn 19, Kunda 44107 või e-postiga linnavalitsus[ät]kunda.ee

Kandideerimistähtaeg: 21.05.2017

Ametikohale asumise aeg:  niipea kui võimalik

Täiendav info telefonil 325 5961, või e-post: kaido[ät]kunda.ee