UUDISED JA TEATED

« Tagasi

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA MAKSUVABA TULU SUURUST. Allikas: Maksu-ja Tolliamet

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018.aastast hakkab üldine  maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus, täiendavat  maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.  

Не облагаемый налогом доход в 2018 году.

Налогово- Таможенный Департамент

В 2018 году существенно изменяется принцип расчёта не облагаемого налогом дохода. До сих пор действовал в течение года  единый необлагаемый доход для всех физических лиц (в 2017 году он составлял 2160 евро или 180 евро в месяц), дополнительный не облагаемый  налогом доход при получении пенсии  (2832 евро или 236 евро в месяц) и необлагаемый доход при получении возмещения в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием  64 евро в месяц.

С 2018 года будет единый не облагаемый налогом доход в размере 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Дополнительный необлагаемый доход при получении пенсии и возмещения в связи с несчастным случаем отменяется.