UUDISED JA TEATED

Tänusõnad talgulistele

Laupäeval, 28. oktoobril toimus Kunda Ühisgümnaasiumis Kunda Hariduse
Toetusseltsi korraldatud suurejooneline talgupäev. Ette võeti kooli tööõpetuse klassi ja
selle lisaruumide kordategemine, aastakümnete jooksul kogunenud tarbetuks
muutunud mööbli ja muu kraami koristamine ja äravedu. Tööd jätkus suurel
seltskonnal kolmeks tunniks, mille käigus teisaldati rasked tööpingid ja viidi välja vanad
koledad kapid. Tekkinud laoruumis virnastati vajalik puitmaterjal ja muu õppetööks
vajalik

Suur-suur tänu teile, tublid talgulised

Anno Mirka, Anniky Uukareda,
Aivi Parijõgi, Luule Raam,
Mart Kand, Allar Aron,
Kairi Press, Evely Press,
Siim Arro, Merle Maimjärv-Mirka,
Argo Roots, Sirje Venkova,
Renee Räni ja Kaido Kukk!