UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Tee lõket ohutult!

Sellel aastal on Ida regioonis lõkke- ja grillimise nõuete rikkujaid karistatud 16 korral. Lääne-Viru maakonnas on karistatud seitse isikut, Ida-Virumaal üheksa isikut. Rikkujatele määratud trahvid on jäänud vahemikku 12 - 40 eurot.

Ida päästekeskuse menetlusvaldkonna peainspektor Tanel Sepajõe sõnul on käesoleval aastal lõkke tegemise nõuete rikkumise tõttu tekkinud hulganisti kulupõlenguid, sh levinud ka metsa, ja ohtu on sattunud mõned hooned. Õnneks ei ole ükski hoone kannatada saanud. Peamine kulu süttimise põhjus on lõkke tegemine kuluga kaetud alale või kuluga kaetud alale liiga lähedale (liiga väike puhastatud ala).

„Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemise koht peab paiknema vähemalt 8 m kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ning tuleohtlikul ajal vähemalt 10 m kaugusel metsast. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemise koht peab asuma hoonest vähemalt 15 m kaugusel ja tuleohtlikul ajal metsast vähemalt 20 m kaugusel. Ka kuiva kuluga kaetud alast peaks lõkkekoht asuma vähemalt 20 m kaugusel, sest sädemed, põlevad puulehed jms lendavad tuulega kümneid meetreid, maandudes seejuures kusagil kaugemal, kus lõkke tegija seda õigel ajal ei märka. Seejuures tuul ongi muutlik ja sageli tekib ootamatult. Kulu süttimise korral saab alguse kontrollimatult leviv tulekahju. Kulu süttib sageli mitmest kohast korraga ja tulekahju ei pruugi olla oma jõududega kustutatav isegi siis, kui süttimine avastatakse kohe. Lisaks külgneb või piirneb kuluga kaetud ala sageli metsa või hoonetega, mistõttu kulupõlengu korral satuvad ohtu ka mets ja hooned," ütles Tanel Sepajõe.

Peainspektori hinnangul parim soovitus inimestele on järgmine: koguda kuivad looduslikud jäätmed kokku, soovitavalt katta kile või muu vett pidava materjaliga ning oodata vihmast ilma. Vihmaga või peale vihma eemaldada kuhjalt kile ja põletada kuiv sodi ohutus keskkonnas ära. Lõkke üle tuleb teostada pidevat järelevalvet ning selle eelduseks on, et lõkke juurest ei lahkuta. Nii mõnedki kulupõlengud on saanud alguse ja võtnud ulatuslikud mõõtmed just hetkel, kui lõkke tegija on parasjagu käinud toast midagi toomas või viibinud muul põhjusel lõkkest eemal.

Kahjuks lõkkeid ei armastata ka kustutada, vaid jäetakse hõõguvad söed omapäi. Kulupõlengu on põhjustanud ka järgmisel päeval lõkkeasemest tuulega lendu pääsenud sädemed.

Päästeamet juhib tähelepanu, et lõkkekohas peab olema tagatud pidev järelevalve ja lõkkekohas peavad olema esmased tulekustutusvahendid! Samuti  lõkkes on keelatud põletada kunstmaterjale, sellele juhul menetleb sündmust Keskkonnainspektsioon. Lõkketegemise reeglite eiramise korral võib trahv küündida kuni 1200 euroni. Lisainfot ja nõuandeid saate kindlasti ka päästeala infotelefonilt 1524.

Jevgenia Parv

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Разводи костер безопасно!

В этом году в подведомственном Идаскому спасательному центру регионе было выписано 16 штрафов за нарушение требований, предъявляемых к разведению костров и приготовлению гриля на открытом воздухе. Штрафы были назначены в промежутке от 12 до 40 евро.

По словам главного инспектора отдела производства Идаского спасательного центра Танеля Сепайыэ в текущем году из-за неправильно разведенных костров случались возгорания сухой травы, а также лесных массивов, опасности подвергались и здания. К счастью, ни одно здание в таких пожарах не пострадало. В основном, причиной таких возгораний стало разведение костров на нерасчищенной территории или же слишком близко от нерасчищенной территории.

«Костер с пламенем менее метра следует разводить по меньшей мере в 8 метрах от любых строений или же легковоспламеняющихся материалов и в пожароопасное время (которое действует сейчас) по меньшей мере в 10 метрах от лесного массива. Если же костер превышает размеры в метр, то его удаленность от зданий должна составлять 15 метров, а от леса в пожароопасное время – 20 метров, поскольку искры, отлетающие от пламени, могут пролетать несколько метров и вызвать возгорание, с которым придется бороться спасателям, если никто этого вовремя не заметит. Эти же 20 метров действуют и в отношении территории, покрытой сухой травой или ветками. Кроме того, у нас довольно часто дуют изменчивые ветра, которые могут возникнуть неожиданно, что также повышает риск возгорания сухой травы или веток при несоблюдении требований, установленных в отношении разведения костров. Здания и лес, находящиеся в окружении места, где разводят костер, также могут подвергнуться опасности возгорания», - прокомментировал Танель Сепайыэ.

По оценке главного инспектора, лучший совет тем, кто наводит порядок на своем приусадебном участке, таков: собрать все ветки на территории, накрыть их пленкой или другим задерживающим воду материалом, и дождаться дождливой погоды. Во время дождя или сразу же после его окончания собрать все ветки и сжечь в безопасном месте. Во время того, как вы делаете костер, покидать его или оставлять без присмотра нельзя ни в коем случае. Многие большие возгорания произошли именно в тот момент, когда костер был оставлен без присмотра.

К сожалению, костры не особенно любят тушить, оставляя тлеть. Это тоже опасный вариант, когда от тлеющих угольков загоралась сухая трава или находящиеся рядом ветки.

Спасательный департамент напоминает, что при разведении костра следует быть очень внимательными и обеспечить себя средствами для тушения пожара. Также, в костре запрещено сжигать искусственные материала, в этом случае производство будет вести Инспекция по окружающей среде. За нарушения требований, предъявляемых к разведению костров, предусмотрен штраф до 1200 евро в случае с частными лицами. Дополнительную информацию и совет всегда можно получить, позвонив на короткий номер 1524.

Евгения Парв.

Руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра Спасательного департамента