UUDISED JA TEATED

Viru-Nigula vallavanem on Einar Vallbaum

31. oktoobril Kunda linna klubis toimunud Viru-Nigula Vallavolikogu istungil valiti 18 poolthäälega vallavanemaks Einar Vallbaum.

Vallavalitsuse liikmete arvuks kinnitati seitse ja liikmeteks:
vallavanem Einar Vallbaum, Raido Tetto, Kalev Sädeme, Ando Källo, Ain Tiivas, Priidu Vilmer ja Janner Eskor.

Vallavolikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed on:
eelarvekomisjoni esimees Allar Aron, aseesimees Olav Kreen
arengukomisjoni esimees Meelis Parijõgi, aseesimees Raivo Heinmets
majanduskomisjoni esimees Raivo Heinmets, aseesimees Jelena Fjodorova
hariduskomisjoni esimees Kaido Veski, aseesimees Ljudmilla Botško
sotsiaalkomisjoni esimees Eha Polluks, aseesimees Riivo Kiur
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jelena Fjodorova, aseesimees Kristjan Vodja

Kinnitati revisjonikomisjon kolmeliikmelisena: esimees Gaido Kentem, aseesimees Meelis Parijõgi ja liige Jüri Frolov.

Vallavanema töötasuks määrati viiekordne kuutasu alammäär.

Viru-Nigula valda esindavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus volikogu esimees Riho Kutsar ja vallavanem Einar Vallbaum ning nende asendajad on vastavalt Raivo Heinmets ja Raido Tetto.

Järgmine Viru-Nigula Vallavolikogu istung toimub 6. novembril Aseris.