UUDISED JA TEATED

Päästeamet: Suitsuandurita korterid ohustavad kõiki majaelanikke

Päästeamet alustas kortermajade elanikele suunatud tuleohutuskampaaniat. Kortermajas on elanikud omavahel tihedalt seotud: kui naabril uputab, siis uputab ka teistel ja kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ohuks kõikidele majaelanikele. 16. novembri seisuga on tules...

Anna kasutatud asjadele uus elu!

Üle Euroopa 18.-26. novembrini toimuv jäätmetekke vähendamise nädal kannab pealkirja „Korduskasuta, paranda ning anna esemele uus elu". Nädala raames toimub Eestis mitmeid avalikke üritusi, näiteks paranduskohvik Tartus, kus saab tasuta spetsialisti abiga parandada tehnikat, tekstiili,...

Viru-Nigula vallavanem on Einar Vallbaum

31. oktoobril Kunda linna klubis toimunud Viru-Nigula Vallavolikogu istungil valiti 18 poolthäälega vallavanemaks Einar Vallbaum. Vallavalitsuse liikmete arvuks kinnitati seitse ja liikmeteks: vallavanem Einar Vallbaum, Raido Tetto, Kalev Sädeme, Ando Källo, Ain Tiivas, Priidu Vilmer ja...

Eesti Kooriühing jagab aastapreemiaid

Juba 15. korda jagab Eesti Kooriühing 2018. aasta jaanuaris koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiad.  Ootame ettepanekuid kandidaatide osas 30. novembrini 2017.    Kandidaatide nimed koos põhjendusega (1000-2000 tähemärki) palume saata Eesti Kooriühingu aadressil ...

Maksuvaba tulu arvestamine

Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni. Samas tekib vajadus oma aastasel tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal. Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme...

Tunnustagem Lääne-Virumaa aasta tegusid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja ajaleht Virumaa Teataja korraldavad järjestikku juba viieteistkümnendat aastat Lääne-Virumaa aasta teo valimise, mille muudab ainulaadseks tõik, et tegu valib rahvas, mitte kitsas seltskond või komisjon. Konkursile saab igaüks esitada kandidaate k uni...

Toolsel alustab suvel tööd noortelaager

Järgmisel suvel Toolsel tööd alustav noortelaager pakub 7-16-aastastele noortele võimaluse veeta kuus päeva loodussäästvat laagrielu ilma nutiseadmeta.  Suve jooksul on neli laagrivahetust: 1.- 6. juuli, 22.- 27. juuli, 29. juuli - 3. august ja 12. - 17. august 2018. ...

KULKA ootab kandidaate maakonna kultuuri- ja spordipreemiatele

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp ootab 20. novembriks ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordipreemiate saajate leidmiseks.   Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.   ...

Kunda muuseum sai 50-aastaseks!

Juubelit tähistati tänases tsemendimuuseumis koos Vladislav Koršetsi  luuleraamatu  „Laulud või nii" esitlusega. Kirjanik jättis muuseumisse oma „käejälje"  nagu seda on teinud ka paljud teised Eesti kuulsused.             ...

Tänusõnad talgulistele

Laupäeval, 28. oktoobril toimus Kunda Ühisgümnaasiumis Kunda Hariduse Toetusseltsi korraldatud suurejooneline talgupäev. Ette võeti kooli tööõpetuse klassi ja selle lisaruumide kordategemine, aastakümnete jooksul kogunenud tarbetuks muutunud mööbli ja muu kraami koristamine ja äravedu....

Toimus Viru-Nigula vallavolikogu esimene istung

Foto autor: Alexey Demin 26. oktoobril toimus Viru-Nigula Rahvamajas Viru-Nigula vallavolikogu esimese koosseisu esimene istung. Istungist võttis osa 19 vallavolikogu liiget.   Vallavolikogu valis ühehäälselt esimeheks Riho Kutsari, kes varem juhtis Aseri...

Timbu-Limbu kutsub kõiki lapsi tantsima

Saatke Rakvere Teatrile video oma lumetantsust ja võitke teatrikülastus!   Kas oled kunagi tundnud seda maagilist hetke, et ärkad hommikul üles ja terve maailm oleks justkui unne suikunud ja midagi on väga valesti? Just nii juhtub Rakvere Teatri talvelavastuses „Timbu-Limbu"....

Linnavara võõrandamiseks avaliku suulise enampakkumise TEADE

Kunda Linnavalitsus kuulutab 11.oktoobri 2017 korraldusega nr 105 välja avaliku suulise enampakkumise linnavara, aadressiga: Koidu tn 69, eluruum nr 26, Kunda linn, neljatoalise korteri, üldpinnaga 76,4 m², kinnistusregistriosa nr 3760331 võõrandamiseks. Enampakkumine viiakse läbi...

Lääne-Viru ja Harju maavalitsus esitlevad veebikogumikku „Toidupüramiidi tipp“

Lääne-Viru ja Harju maavalitsused esitlevad veebikogumikku, mis keskendub lisatavate suhkrute vähendamisele toidusedelis ning vaatab tervislikku toitumist kui tervikut, mille lahutamatuks osaks on ka liikumine. Lääne-Viru maavalitsuse tervisedendaja Kaidy Aljama sõnul ei tähenda teadlik...

Rakvere Põhjakeskus kutsub suuremalt mõtlema ja tegutsema

Esmaspäevast kuni pühapäevani vältab üle-eestiline ettevõtlusnädal, mille raames toimub Lääne-Virumaal ligi 20 sündmust. Ka Põhjakeskus kutsub inimesi suurelt mõtlema ja tegutsema ning korraldab ettevõtlusteemalise arutelu „Kuhu liigud Lääne-Virumaa ettevõtlus?". 3. oktoobril algusega...

Letipea lugudest valmib kogumik

Kogumiku „Letipea ja Lood" esitlus leiab aset 30. jaanuaril 2018 kell 19.00-20.00 Tallinna Loodusmuuseumis (Lai tn 29A). Selle sündmusega tähistatakse Letipea maastikukaitseala 26 aastaseks saamist. Sissepääs 5 € makstakse kohapeal sularahas peakorraldaja kätte. Marek Vahula ...

Vest-Agderi stipendiumiga toetatakse kunstnikke ja kultuuritegelasi

Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast annab kümnendat korda välja 25 000 Norra krooni suuruse stipendiumi Lääne-Virumaal tegutsevale kunstnikule või kultuuritegelasele. Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohalikule...

Oodatakse kandidaate tunnuskirjadele "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon"

Taaskord jõudis kätte aeg oma maakonna sädemete meeles pidamiseks ja tunnustamiseks. Lääne-Viru Arenduskeskus ootab kandidaate tunnuskirjadele „Sädeinimene" ja „Sädeorganisatsioon".  Tunnuskirjadele saab esitada Lääne-Virumaa kodanikke, MTÜ-sid, kohalikke...

Lääne-Virumaa valib parimaid raamatukoguhoidjaid

Lääne-Viru maavalitsus ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu kuulutavad välja konkursi „Lääne-Viru aasta raamatukoguhoidja 2017" tiitlile. „Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2017" konkursi eesmärgiks on tunnustada nii isikute kui meeskondade kategoorias maakonna raamatukoguhoidjaid, kes...

Õpilased juhivad tähelepanu ohutusele sõidutee ületamisel

Juba teist aastat korraldab Maanteeamet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga õpilastele aktsiooni PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Septembrikuu jooksul markeerivad 84 kooli õpilased üle...

Hiite kuvavõistlus kutsub pildistama looduslikke pühapaiku

Hiite kuvavõistlusele 2017 oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada põliste pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaiku külastama ja hoidma.   Tänavu kümnendat...

Lääne-Viru maavalitsus ootab kandidaate aasta tervisedendaja tunnustamiseks

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil. Esitada võib kõiki tublisid...

Kunda noortemaja 11.september - 06.oktoober 2017 SULETUD!

Kunda noortemaja on seoses remondiga 11.september - 06.oktoober 2017 SULETUD! Info tel. 322 1556

Maavanem Marko Torm tunnustab häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid

Lääne-Viru maavalitsus soovib märgata ja esile tuua häid maakonna ettevõtjaid ja tublisid töötajaid ning kutsub üles esitama kandidaate „Hea ettevõtja" ja "Tubli töötaja" tunnustamiseks. „Hea ettevõtja" konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad...

DOONORITE PÄEV

12.09.2017 kella  10:00-13:00   KUNDA SPORDIKOMPLEKS   VIIAKSE LÄBI   D O O N O R  I T E   P Ä E V   KUTSUME VERD ANDMA KÕIKI SOOVIJAID VANUSES 18-60 AASTAT KOOS ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDIGA. DOONOR PEAB KAALUMA VÄHEMALT 50...

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu jäätmejaamas

Seoses muudatustega jäätmekäitluse korraldamisel Kunda linnas viiakse ohtlike jäätmete konteiner senisest asukohast üle Kunda linna Jäätmejaama, aadressil Lähta tee 1. Seoses ümberkorralduste ja töötajate ümberõppega on ajutiselt katkestatud ohtlike jäätmete vastuvõtt. Ohtlikke...

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 2. oktoobrini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest: ...

Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi stipendiumide ja toetuste saamiseks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 16. oktoobrini vastu taotlusi 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Stipendiume ja toetusi jagatakse 136-st nimelisest allfondist. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab: üksikisikuid...