KOV VALIMISED 2017

 

Viru-Nigula valla valimiskomisjoni koosseis:
liikmed:
  • Krista Engelbrecht - komisjoni esimees
  • Pille Kajar - komisjoni aseesimees
  • Siiri Verrev
  • Liivi Vares
  • Tiina Tamberg
  • Kätlin Soomer
asendusliikmed:
  • Sirje Pärn
  • Anu Pepelina
Viru-Nigula valla valimiskomisjoni asukoht:
Viru-Nigula valla valimiskomisjoni tööaeg:

16.-18.08 kell 13.00-15.00
21.-25.08 kell 10.00-12.00
28.08-01.09 kell 13.00-15.00
04.-08.09 kell 13.00-15.00 (sh 05.09 kell 13.00-18.00)
11.-13.09 kell 10.00-12.00

Viru-Nigula valla valimiskomisjoni otsused

OLULISEMAD VALIMISTOIMINGUD JA TÄHTAJAD

16.-31.08 esitatakse valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks

16.08-05.09 esitatakse kandidaadid registreerimiseks

hiljemalt 10.09 registreeritakse nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid
* kolme päeva jooksul pärast registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse

alates 11.09 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud

hiljemalt 25.09 korraldab siseministeerium valijakaardi koostamise ja saatmise valijale
* valija, kes oktoobri alguseks ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võib pöörduda avaldusega linnasekretäri poole

hiljemalt 02.10 võib valla valimiskomisjon tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida

05.-08.10 eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas kell 12.00-20.00

05.-11.10 elektrooniline hääletamine alates 5. oktoobril kell 9.00 ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kella 18.00-ni

09.-11.10 eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00
* hääletamine toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

15.10 VALIMISPÄEV
hääletamine toimub elukohajärgses valimisjaoskonnas kell 9.00-20.00,
toimub ka kodus hääletamine

Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

hiljemalt 16.11 esitab erakond, valimisliit ja üksikkandidaat erakondade rahastamise järelevalve komisjonile valimiskampaania aruande.

Aseri valla, Kunda linna ning Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula valla volikogu liikmete arvu määramine,  valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine  (Kunda Linnavolikogu 15.05.2017 otsus nr 11)
Aseri valla, Kunda linna ning Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine (Kunda Linnavolikogu 12.06.2017 otsus nr 14)
Valimisjaoskondade moodustamine (Kunda Linnavalitsuse 07.06.2017 määrus nr 5) ja määruse lisa Valimisjaoskondade piirid
Viru-Nigula valla valimiskomisjoni asukoha määramine (Maavanema 17.07.2017 korraldus nr 1-1/17-437)